Sirvoys channel manager kan ansluta till BookVisit för att automatiskt uppdatera tillgänglighet och priser och hämta bokningar från BookVisit, deras bokningsmotor, deras Citybreak-partner och deras anslutning till kanaler som Despagar, HRS, GDS, etc. 

OBS! För att ansluta till Citybreak-partners (Visitgroup), se artikeln, ”Anslut Sirvoy till Citybreak-arrangörer (Visitgroup) via BookVisit”.

Tips: Vårt supportteam kan ställa in detta tillsammans med dig.

Innan du börjar:

 1. Skapa ett BookVisit-konto.
 2. I BookVisit behöver du skapa rumstyper och prisavtal.
 3. Lägg till ett pris per enhet för varje prisavtal i BookVisit innan du startar mappningen. De prisavtal som stöds är: 
  • Pris per enhet (BookVisit) – ”Fast pris – oberoende av antalet personer” (Sirvoy)
  • Pris per gäst (BookVisit) – ”Rörligt pris – baserat på antal personer” (Sirvoy)
  • Enhetspris + ytterligare pris per gäst (BookVisit) –  ”Fast pris – oberoende av antalet personer” (Sirvoy). ”Ytterligare pris per gäst” visas och kontrolleras på BookVisit, inte Sirvoy.

VIKTIGT: Bokningar som gjorts på BookVisit före anslutningen måste importeras manuellt, men alla bokningar som görs efter mappningen av rumstyper (steg 3 nedan) kommer automatiskt att importeras.

Anslut dina Sirvoy- och BookVisit-konton:

1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> BookVisit och klicka ”Anslut”. 

2. Ange ditt BookVisit-ID och klicka ”Spara”.

Sirvoys personal kommer att granska anslutningen och därefter kontakta dig.

3. I Sirvoy, mappa dina Sirvoy-rumstyper till de matchande BookVisit-rumstyperna/prisavtalen för att slutföra anslutningen, och klicka “Spara”

OBS!

 • För rumstyper med flera prisavtal på BookVisit (som frukost inkluderad, ej återbetalningsbar, helgpris etc), skapa rumstypskopior i Sirvoy för att mappa varje prisavtal.
 • Om du använder ett prisavtal som utgår från ett annat prisavtal (derived rate) kan det inte mappas i Sirvoy, utan måste hanteras i BookVisit.
 • För paketerbjudanden:
  • Bookvisit-alternativen ”Paket med befintligt prisavtal” och ”Kopiera befintligt paket” kan inte mappas till Sirvoy.
  • Alternativet ”Paket med egna priser” kan mappas per rum, men inte per gäst.

4. På nästa sida har du möjlighet att importera eventuella bokningar som du fick under anslutningsprocessen.

Dina Sirvoy- och BookVisit-partnerkonton är nu kopplade!

Från och med nu kommer Sirvoy att kontrollera priser, tillgänglighet och restriktioner för ditt BookVisit-konto. Gör därför alla framtida uppdateringar av dessa uppgifter i Sirvoy eftersom de kommer att styra över motsvarande inställningar i BookVisit. 

Ändringar gjorda i Sirvoy kommer att gälla på BookVisit inom några minuter. 

Innan du går:

 • Kontrollera att du har angett samma skatter och procentuella tilläggsavgifter i både BookVisit och Sirvoy.
 • För att rörliga priser ska uppdateras korrekt, se till att det maximala ”antal ordinarie sängplatser” för varje rumstyp i BookVisit är lika med “Max. antal gäster (inkl. extrabäddar)” i Sirvoy.
 • Fasta priser angivna för rumstyper i Sirvoy kommer att vara det baspris som används för rumstyper i BookVisit, men priser för ytterligare vuxna eller barn kan anges i BookVisit. Detta kallas ”Enhetspris + ytterligare pris per gäst” i Bookvisit. Eventuella ytterligare gäster kommer att inkluderas i bokningar som skickas till Sirvoy.
 • Nu när dina konton är sammankopplade lagras betalningsuppgifter på ett annat sätt.
  • BookVisit kommer inte längre att visa betalningsinformation från gäster.
  • BookVisits provision av det totala priset kommuniceras inte till Sirvoy. Provisionen varierar beroende på BookVisit-partner. För att se provisionen (belopp/procent), logga in på ditt BookVisit-konto.
  • Funktionen ”Sirvoy Vault” kan, när den aktiverats, lagra betalningsinformation, men kan inte debitera kunder.
  • Stripe, vår rekommenderade betalningslösning, kan lagra betalningsinformation och kunder kan debiteras direkt med Stripe från Sirvoy.[/sirvoy_highlight]

OBS! 

 • Tillval läggs automatiskt till i Sirvoy vid nya bokningar, men om en gäst senare ändrar tillvalen måste de uppdateras manuellt i Sirvoy.
 • Barn noteras i fältet för intern anteckning i varje bokning i Sirvoy, men läggs inte till som gäster. Exempel: En bokning med 2 vuxna och 2 barn anges som ”2 gäster”, men i den interna anteckningen anges de två barnen.
 • Med alternativet ”Barn i delad säng” i BookVisit kan spädbarn från 0-3 år dela säng med sina föräldrar utan extra kostnad. Om detta alternativ används i en bokning så kommer det att noteras i fältet för intern anteckning.
 • Även om dubbelbokningar är sällsynta måste uthyrare vara uppmärksamma för att lösa de snabbt.
 • I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.