Bokningar som kommer från säljkanaler kan i sällsynta fall bli uppdelade i olika rum. Om ett rum är tillgängligt hela perioden kommer det naturligtvis att användas. Men om inget rum är tillgängligt för hela perioden kommer bokningen fortfarande att gå igenom.

Varför händer detta?

Bokningskanalerna räknar hur många rum som är tillgängliga per dag, inte tillgänglighet för specifika rum. Till exempel, låt oss säga att rum 101 är tillgängligt på fredag och rum 102 på lördag. Bokningskanalen tolkar detta som: ”fredag: 1 rum, lördag: 1 rum”, eller med andra ord: ”1 rum är tillgängligt från fredag till lördag”. Tekniskt sett är det sant, men det skapar ett problem eftersom ingen gäst vill byta rum under sin vistelse.

Finns det en lösning?

Tyvärr är detta inget som kan förhindras eller lösas automatiskt. Men i de flesta fall kan ni flytta runt bokningar för att göra plats för en oavbruten vistelse. Alternativet ”Optimera (undvik mellanrum)” i inställningarna för rumstilldelning och dra-och-släpp-funktionen på kalendersidan kan vara användbara när ni gör detta.

Det kan också vara bra att regelbundet granska kalendern och försöka optimera rumsplaceringarna. Genom att minska antalet små luckor och skapa längre perioder av fritt utrymme är det mer troligt att nya bokningar kan läggas till utan problem.

Om du inte har många rum i dina rumstyper finns också möjligheten att lägga till flera rumstyper i kanalen, följt av en motsvarande mängd rumstyper i Sirvoy med ett rum per rumstyp. Dessa kan då mappas till kanalen, rum för rum. Observera att detta kan innebära mer arbete, eftersom priser och restriktioner måste anges för alla rumstyper, men det kan fungera som en möjlig lösning för att undvika detta scenario.

OBS! Detta problem påverkar bara bokningar som tas emot från säljkanaler. En bokning som görs via ert Sirvoy-konto eller bokningsformuläret på er hemsida kommer inte att accepteras om inte samma rum är tillgängligt under hela vistelsen.