Olika kanaler ger olika alternativ när det gäller gästernas betalningar och ert sätt att ta emot dessa. Ofta tillhandahålls kreditkortsuppgifterna (antingen gästens kort eller uppgifterna för ett virtuellt kort). Eftersom dessa inte alltid kommer att visas på ert extranät hos kanalen efter att en anslutning har upprättats, så ska ni använda minst en  av följande lösningar för att ta emot och hantera kortuppgifter. (Vi rekommenderar att ni använder båda.)

1. Stripe

Vår rekommenderade betalningslösning Stripe ger er möjlighet att både lagra och debitera gästernas kreditkort. Virtuella kort som ges av kanalen sparas däremot inte automatiskt med Stripe men kan ändå debiteras med den här lösningen. Eftersom en noggrann säkerhetskontroll görs kan kortet avvisas och inte läggas till i Stripe trots att kanalen har accepterat kortet. Ni kommer därför inifrån bokningen i Sirvoy ha en tydlig indikation när en gäst behöver uppdatera kreditkortet. Om det är giltigt sparas ett uppdaterat kort med Stripe.

2. Sirvoy-valvet

Vår funktion ”Sirvoy-valvet” ger er möjlighet att automatiskt spara alla kreditkortsuppgifter, både gästernas kreditkort och virtuella kort. Med den här funktionen kan ni när som helst, inifrån bokningen i Sirvoy, visa kreditkortsuppgifterna på ett säkert sätt. Lagrade virtuella kort kan vidarebefordras till Stripe för behandling. Ingen validering görs innan ett kort sparas med den här funktionen.

Se de relaterade artiklarna för viktig detaljerad information om var och en av dessa lösningar.