Tips: Vårt supportteam kan ställa in detta tillsammans med dig. Kontakta oss via live-chatten eller boka ett gratis videomöte.

Vad innebär mappning av rum?

Mappning innebär att man bestämmer vilka rumstyper i Sirvoy som motsvarar rumstyperna (och deras prisplaner) på kanalen. Detta gör det möjligt för Sirvoy att:

  • Styra rumstillgängligheten på kanalen.
  • Styra priserna för rumstyper på kanalen
  • Ta emot kanalbokningarna.

Mappning av rumstyper

  1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler.
  2. Klicka på ”Redigera” under den kanal du vill mappa.
  3. Välj den prisplan du vill mappa, expandera dess rullgardinsmeny och välj motsvarande Sirvoy-rumstyp.
  4. Klicka på ”Spara” för att slutföra mappningen.

För de flesta kanaler kommer anslutningen att aktiveras omedelbart, men när det gäller Booking.com så kommer vårt supportteam att granska mappningen innan den aktiveras.

Därefter kommer Sirvoy att styra priser, tillgänglighet och restriktioner (med några viktiga undantag) för kanalen. 

OBS! Minst en prisplan måste mappas till varje rumstyp. Ytterligare prisplaner kan enkelt hanteras genom att skapa rumstyper som “alias” (kopior). Om du väljer att inte mappa alla prisplaner, se till att de återstående prisplanerna ärver tillgänglighet och restriktioner från sin överordnade rumstyp (parent room type) på kanalen.

OBS! Om en och samma kanal-rumstyp har flera olika prisplaner, bör varje prisplan mappas till Sirvoy-rumstyper som innehåller samma uppsättning av rum. Annars kommer tillgängligheten inte att uppdateras korrekt och överbokningar är sannolika.