Ja, vi kan importera alla era befintliga bokningar till Sirvoy helt utan kostnad om ni förser oss med en korrekt formaterad exportfil. Filformatet måste vara csv eller xls. Vi meddelar er om filen behöver justeras eller saknar information.

Krav

  • Fälten måste vara separerade med semikolon (;).
  • Fälten kan lämnas tomma utom dessa obligatoriska fält: Room No., Check-in, Check-out, Number of Guests, Price per Night och First name.
  • Room No. måste motsvara det rumsnummer/namn som står i Sirvoy (inte rumstyp).
  • Check-in and Check-out måste vara i följande format ÅÅÅÅ-MM-DD eller DD-MM-ÅÅÅÅ.
  • Price per Night måste ha en decimalpunkt (inte ett komma), eller inga decimaler alls.
  • Alla kolumner måste finnas med, vara i rätt ordning och namnges korrekt.

Här är ett exempel på en csv-fil som innehåller två bokningar:

Ni kanske vill ladda ner detta exempel på csv-fil