Rumstyper som skapas som ”Alias” gör det möjligt att skapa kopior av befintliga rumstyper. Dessa kopior kommer att dela på samma grupp av rum som den ursprungliga rumstypen. När rummen i den ursprungliga rumstypen ändras eller bokas kommer ”Alias-rumstypen” också att uppdateras.

Detta kan spara mycket tid när ni skapar nya rumstyper som liknar en redan befintlig rumstyp. Till exempel, om ni vill erbjuda samma uppsättning rum, både med och utan frukost, kan ni helt enkelt skapa en rumstyp som ”Alias”. Den ursprungliga rumstypen kan ha en beskrivning och ett pris som inte inkluderar frukost medan ”Alias-rumstypen” gör det.

Följa dessa steg för att skapa en rumstyp som ”Alias”:

  1. Gå till Inställningar ->Rumstyper och klicka på ”Registrera ny”.
  2. Ge den nya rumstypen ett namn som liknar den ursprungliga rumstypen men som tydligt beskriver skillnaden, till exempel ”Dubbelrum med frukost”.
  3. Ställ in ”Detta är ett alias för en annan rumstyp” till ”ON”.
  4. Ange vilken rumstyp ni vill kopiera (den ursprungliga rumstypen).
  5. Fyll i övriga inställningar för rumstypen och spara. När ni ansluter till en bokningskanal vill ni kanske göra samma rum tillgängliga med olika priser (med/utan frukost, sista minuten-erbjudanden osv.). Ni kan sedan skapa rumstyper som ”Alias” innan ni mappar rumstyperna. Varje ”Alias” har sitt eget pris.

När ni ansluter till en bokningskanal kanske ni vill göra samma rum tillgängliga med olika priser (med eller utan frukost, sista minuten-erbjudanden osv.). Ni kan då skapa alias för rumstyperna innan ni mappar dem. Varje alias kommer att representera olika priser.

OBS! Rumstyper som är ”Alias” kommer inte ärva restriktioner som skapats för de ursprungliga rumstyper de är en kopia av. Restriktioner måste därför ställas in för varje faktisk rumstyp som används i anslutningen. Läs mer här om att skapa restriktioner för rumstyper som används i anslutningar till bokningskanaler.