Sirvoys channel manager kan koppla till Agoda för att hämta bokningar och automatiskt uppdatera tillgänglighet och priser.

Tips: Vårt supportteam kan ställa in detta tillsammans med dig. Kontakta oss via live-chatten eller boka ett gratis videomöte.

Innan du börjar

 • Skapa ett Agoda-konto.
 • Få godkännande från din Agoda account manager för en XML-anslutning via Sirvoy.

Koppla ihop dina Sirvoy- och Agoda-konton:

 1. I Sirvoy, gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Agoda.
 2. Ange ditt Agoda Hotell-ID och klicka på ”Spara”
 3. Mappa priserna (master rates) för dina rumstyper i Agoda till matchande rumstyper i Sirvoy och kontrollera att alla restriktioner är korrekta.
 4. Importera alla aktuella bokningar på Agoda till Sirvoy (Vi kan vägleda dig när du gör detta, kontakta oss när som helst)
 5. Kontakta Sirvoys support för att aktivera anslutningen

Dina Sirvoy- och Agodakonton är nu kopplade!

Från och med nu kommer Sirvoy att kontrollera priser, tillgänglighet och restriktioner (med några viktiga undantag) för ditt Agodakonto. Gör därför alla framtida uppdateringar av dessa uppgifter i Sirvoy eftersom de kommer att styra över motsvarande inställningar i Agoda. Ändringar som görs i Sirvoy kommer att gälla på Agoda inom några minuter.

Innan du går:

 • Nu när dina konton är sammankopplade lagras betalningsuppgifter på ett annat sätt.
  • Agoda kommer inte längre att visa betalningsinformation från gäster.
  • Funktionen ”Sirvoy Vault” kan lagra betalningsinformation när den har aktiverats, men kan inte debitera kunder.
  • Stripe, vår rekommenderade betalningslösning, kan lagra betalningsinformation och kunder kan debiteras direkt med Stripe från Sirvoy.[/sirvoy_highlight]
 • Extrabäddar fungerar annorlunda i Agodakopplingen jämfört med andra kanaler, så det kan vara användbart att skapa kopior av rumstyper bara för Agoda. 
  • Exempel: Om du har en Agoda-rumstyp där du har angett antal gäster till ”2 + 1 extrabädd” i Agoda. Då ska du, för rumstypen i Sirvoy som är mappad till rumstypen i Agoda, ställa in ”Antal gäster” till 2 och ”Max antal gäster (inkl. extrabäddar)” till 3.
 • Agoda begränsar den maximala vistelselängden till 99 dagar, oavsett inställningar i Sirvoy.
 • Rumstyper som använder prissättningen “Rörligt pris” kan endast skicka priser till Agoda för 1, 2 och det maximala antalet gäster.

OBS! 

 • Även om dubbelbokningar är sällsynta måste hotellägare vara uppmärksamma för att lösa dem snabbt.

I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.