Priser och tillgänglighet skickas automatiskt från Sirvoy till bokningskanalerna så fort en förändring sker i Sirvoy.

Det enda undantaget är om ni har inställningen för ”Skicka automatiska prisuppdateringar” satt till ”OFF” (gäller endast Booking.com och Expedia).

Om det inte är aktiverat måste ni skicka priserna manuellt genom att gå hit: Inställningar -> Säljkanaler.

Alla prisändringar baserat på säsong eller alternativa prislistor som registrerats i Sirvoy kommer följa med när priser skickas till bokningskanalerna. Rabatter för längre vistelse kommer däremot inte att tas med eftersom de flesta bokningskanaler inte stöder den typen av prissättning. Utöver detta kan du lägga till en viss procentsats till priset som skickas till vissa kanaler under ”Justera priser i uppdatering” i Inställningar -> Kanaler -> (Vald kanal) –> ”Redigera”.