Spärra incheckning, utcheckning och/eller vistelse
Dessa restriktioner stöds av de flesta bokningskanaler. Vissa kanaler, som Hostelworld och Citybreak, stöder däremot inte ”Incheckning ej tillåten” eller ”Utcheckning ej tillåten”. För att stänga tillgänglighet till dessa kanaler måste man se till att kryssa i rutan ”Vistelse ej tillåten (inkl. incheckning)”.

Varning: Observera att restriktioner som är inställda för en viss rumstyp enbart gäller den rumstypen och inga ”Alias”-rumstyper som är kopplade till den. Om bokningskanalen har prisplanen ”Derived Rates” kopplad till en rumstyp måste ni kontrollera med kanalen för att se till att dessa priser delar restriktioner med huvudpriserna.

Bokningsbara dagar

Tillåten längd på vistelse stöds av de flesta bokningskanaler, men inte alla, t.ex. Citybreak och Hostelworld. Om den här inställningen inte kan styras via Sirvoy, måste ni be er account manager att ändra detta i bokningskanalens inställningar.

Spärra ett enskilt rum

Enskilda rum som spärras kommer inte tas med när Sirvoy räknar antalet lediga rum på samma sätt som redan bokade rum inte räknas. Detta gäller för alla bokningskanaler.

Begränsa hur långt i förväg eller hur nära inpå bokningar kan göras

Denna inställning måste göras på varje kanal.