Spärra incheckning, utcheckning och/eller vistelse

Dessa restriktioner stöds av de flesta bokningskanaler, med några få undantag:

  • Hostelworld och iCal-kanaler stöder inte restriktioner för in- och utcheckning. För att helt stänga enheter för dessa kanaler, se till att välja ”Vistelse ej tillåten (inkl. incheckning)”.
Varning: Observera att restriktioner som är inställda för en viss rumstyp enbart gäller den rumstypen och inga ”Alias”-rumstyper som är kopplade till den. Om bokningskanalen har prisplanen ”Derived Rates” kopplad till en rumstyp måste ni kontrollera med kanalen för att se till att dessa priser delar restriktioner med huvudpriserna.

Bokningsbara dagar

När du, under ”Bokningsbara dagar”,  väljer villkoret ”Valfritt antal nätter inom intervallet kan bokas”, så kommer de flesta bokningskanaler att stödja den angivna tillåtna vistelsetiden (med vissa undantag, såsom Hostelworld). Villkoren ”Endast hela veckor inom intervallet kan bokas” och ”Endast 3-4 nätter eller hela veckor inom intervallet kan bokas”, stöds inte av bokningskanaler.

Om bokningskanalen som är kopplad till rumstypen(-erna) inte kan läsa denna restriktion så måste du be en kontoansvarig att ange inställningen direkt på kanalen.

Spärra ett enskilt rum

Enskilda rum som spärras kommer inte tas med när Sirvoy räknar antalet lediga rum på samma sätt som redan bokade rum inte räknas. Detta gäller för alla bokningskanaler.

Begränsa hur långt i förväg eller hur nära inpå bokningar kan göras

Kontrollera denna inställning på varje kanal (förutom Airbnb, som hanteras i Sirvoy på Inställningar -> Säljkanaler -> Airbnb).