Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från Agoda och hålla tillgängligheten uppdaterad.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras nästan omedelbart mellan Sirvoy och bokningskanalerna finns det alltid en liten risk för dubbelbokning när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er hemsida och en annan bokningskanal. Detta händer mycket sällan även för hotell med många bokningar. Men om det händer så kan bokningskanalen, beroende på ert avtal, begära att ni informerar gästen och kanske också hittar en lösning.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på Agoda att ni vill ansluta via XML till Sirvoy.
  2. När Agoda har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar->Säljkanaler->Agoda och klicka på ”Redigera”.
  3. Ange ert hotell-ID och klicka på ”Spara”.
  4. Mappa de rumstyper som finns i Agoda till motsvarande rumstyper i Sirvoy.
  5. Kontrollera att alla rumstyper har rätt restriktioner eftersom rummen kommer att bli bokningsbara så fort anslutningen har aktiverats.
  6. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.
  7. Om ni för närvarande får kreditkortsuppgifter från Agoda så kommer de från och med nu att skickas till er via fax.

OBS! När anslutningen är klar kommer ni inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner osv. via inloggningen på Agoda. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på agoda.com inom några minuter. Vi rekommenderar att ni ändå loggar in på Agoda och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.