Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från Agoda och hålla tillgängligheten uppdaterad.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på Agoda att ni vill ansluta via XML till Sirvoy.
  2. När Agoda har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar-> Säljkanaler-> Agoda och klicka på ”Redigera”.
  3. Ange ert hotell-ID och klicka på ”Spara”.
  4. Mappa de rumstyper som finns i Agoda till motsvarande rumstyper i Sirvoy.
  5. Kontrollera att alla rumstyper har rätt restriktioner eftersom rummen kommer att bli bokningsbara så fort anslutningen har aktiverats.
  6. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.
  7. Om ni för närvarande får kreditkortsuppgifter från Agoda kommer de, efter att anslutningen är aktiverad, skickas genom anslutningen istället för att synas i ert extranet. För att få åtkomst till kreditkortsuppgifterna behöver ni använda funktionen ”Sirvoy-valvet”. Om ni använder Sirvoys integration med Stripe kommer detaljerna automatiskt att sparas där också. Se vår artikel om hur man tar emot kreditkortsuppgifter från säljkanaler via Stripe för mer information.

OBS! När anslutningen är klar kommer ni inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner osv. via inloggningen på Agoda. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på Agoda.com inom några minuter. Vi rekommenderar att ni ändå loggar in på Agoda och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.