Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar och hålla tillgängligheten uppdaterad från Hostelworld.com.

OBS! Om ni redan har befintliga framtida bokningar på Hostelworld kommer de inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. Se punkt 6 nedan.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på Hostelworld att ni vill ansluta via API till Sirvoy. Om ni inte har en ”Account Manager” ännu så kontakta istället Hostelworld på  support@hostelworld.com. Se till att du inte har en ”Stop Sell”-restriktion för dina priser, annars kan gästerna inte boka efter att anslutningen har upprättats.
  2. När Hostelworld har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Hostelworld och klicka på ”Anslut”.
  3. Ange ert Hostelworld-ID, till exempel ”123456”, och ange ert API-lösenord. Mappa de rumstyper som finns i Hostelworld till motsvarande rumstyper i Sirvoy. Ni hittar instruktioner för mappningar här. Denna artikel ger också detaljer om pris per person på Hostelworld.
  4. Kontrollera att alla rumstyper har korrekt inställda restriktioner, eftersom rummen kan bokas omedelbart efter att anslutningen har aktiverats. Den enda restriktionen som är kompatibel med Hostelworld under ”Spärra incheckning, utcheckning och/eller vistelse” är den som kallas ”Vistelse ej tillåten”. Restriktionen ”Bokningsbara dagar” är inte kompatibel med Hostelworld.
  5. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.
  6. Eventuella bokningar som tagits emot via Hostelworld före anslutningen kommer inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. De måste importeras manuellt till Sirvoy, helst innan anslutningen görs. Vi hjälper er gärna med importen om ni har många sådana bokningar. Se den här artikeln för instruktioner.

OBS! När anslutningen är klar kommer ni inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här) osv. via inloggningen på Hostelworld. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på hostelworld.com inom några minuter. Vi rekommenderar att ni ändå loggar in på Hostelworld och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.

OBS! Eventuella sekundära priskategorier (t.ex. “ej återbetalningsbar”) bör inte mappas i Sirvoy, även om de visas på mappningssidan. Priser för sekundära priskategorier på Hostelworld  måste därför hanteras från ditt Hostelworld-extranät.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.

OBS! I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.