Funktionen ”Sirvoy-valvet”(kräver Sirvoy Pro) kan användas på två sätt: Antingen för att generellt spara kortuppgifter eller som en backup-lösning för just kanalbokningar. I båda fallen lagras bara kortuppgifterna utan att direkt debitera kortet.

1. Använd Sirvoy-valvet för att spara kortuppgifter

När du har aktiverat funktionen under Inställningar -> Ekonomi -> Sirvoy-valvet måste du också välja den som önskat alternativ under Inställningar -> Ekonomi -> Kortbetalningar. Detta gör att du kan:

  1. Spara kortuppgifter automatiskt som tas emot via bokningsformuläret på er hemsida.
  2. Spara kortuppgifter automatiskt från era anslutna bokningskanaler.
  3. Spara kortuppgifter mottagna via telefon eller via reception manuellt, i den skapade bokningen under ”Kortuppgifter”.

Du hittar kortuppgifterna i bokningsvyn under ”Kortuppgifter” i nedre vänstra hörnet och kan använda dem för att debitera korten manuellt – t.ex. via en extern maskin.

2. Sirvoy-valvet som en backup-lösning för kanalbokningar

Ni aktiverar funktionen under Inställningar -> Ekonomi -> Sirvoy-valvet. Nu kommer kortuppgifter från era anslutna bokningskanaler att sparas automatiskt. Du hittar dem sedan i bokningsvyn under ”Kortuppgifter” i nedre vänstra hörnet. Därifrån kan du antingen debitera kortet manuellt via en extern maskin, eller via Stripe som är den enda betallösningen i Sirvoy som accepterar senare debitering av hotellet.

Vidarebefordra kortuppgifterna till Stripe och debitera kortet i bokningen

När kortuppgifterna är mottagna kan ni vidarebefordra dem till Stripe och sedan debitera kortet inne i bokningen. Detta förutsätter att Stripe valts och aktiverats som betalningslösning i Sirvoy.

Följ dessa steg för att vidarebefordra kortuppgifter till Stripe för omedelbar debitering:

  1. Klicka på ”Debitera kort” i sektionen ”Betalning” på sidan för bokningsinformation.
  2. I vyn som följer väljer ni ”Lägg till nytt kort”.
  3. Välj ett kort som visas under ”Lägg till kort som finns i Sirvoy-valvet”.
  4. Detta kort kommer nu att visas som valt kort i ”Debitera kort som sparats i Stripe”. Granska detaljerna och klicka på ”Debitera kort” för omedelbar debitering. I betalningssektionen på sidan för bokningsinformation ser ni nu den registrerade Stripe-betalningen.

OBS! Om en kanal tillhandahåller ett virtuellt kort, sparas det vanligtvis bara i “Sirvoy-valvet” och måste sedan vidarebefordras till Stripe för debitering. Mer information om debitering av virtuella kort finns i den här artikeln.

OBS! Om du aktiverar “Sirvoy-valvet”och även ansluter till Stripe, kommer gästers kortuppgifter från kanaler, och i vissa fall även virtuella kort från kanaler, att lagras i både Stripe och “Sirvoy-valvet”. Men för bokningar gjorda genom bokningsformuläret på din hemsida kommer kortuppgifter bara att lagras i Stripe.

Lagring, säkerhet och GDPR

Tvåfaktorsautentisering måste ställas in när funktionen aktiveras.

Sirvoy-valvet använder ett tokeniserings- och avtokeniseringsverktyg.

Kortuppgifter lagras i “Sirvoy-valvet” i 30 dagar efter utcheckning, i linje med GDPR. Om kortuppgifter läggs till efter utcheckning kommer kortuppgifterna i stället att tas bort 30 dagar efter att de har lagts till.

GDPR tillåter dock att hotellet lagrar kortuppgifterna tills betalningen har fullgjorts i sin helhet. En gäst kan inte använda GDPR för att få er att radera dem innan den tiden har gått.

Funktionen ”Sirvoy-valvet” kan avaktiveras av hotellet när som helst och alla kortuppgifter i alla bokningar kommer då att raderas. Kom ihåg att de inte kan återställas, åtgärden är oåterkallelig eftersom ingen säkerhetskopia kommer att göras.

Denna tjänst är en tillförlitlig tredjepartstjänst, inga kreditkortsuppgifter lagras i Sirvoys system eller servrar.