Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar och hålla tillgängligheten uppdaterad från Hostelworld.com.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras nästan omedelbart mellan Sirvoy och bokningskanalerna finns det alltid en liten risk för dubbelbokning när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er hemsida och en annan bokningskanal. Detta händer mycket sällan även för hotell med många bokningar. Men om det händer så kan bokningskanalen, beroende på ert avtal, begära att ni informerar gästen och kanske också hittar en lösning.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på Hostelworld att ni vill ansluta via API till Sirvoy. Om ni inte har en ”Account Manager” ännu så kontakta istället Hostelworld på propertysupport@support.hostelworld.com.
  2. När Hostelworld har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar->Säljkanaler->HostelWorld och klicka på ”Redigera”.
  3. Ange ert Hostelworld-ID, till exempel ”123456”, och ange ert API-lösenord. Mappa de rumstyper som finns i Hostelworld till motsvarande rumstyper i Sirvoy. Ni hittar instruktioner för mappningar här. Denna artikel ger också detaljer om pris per person på Hostelworld.
  4. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.

OBS! När anslutningen är klar kommer ni inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner osv. via inloggningen på Hostelworld. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på hostelworld.com inom några minuter. Vi rekommenderar att ni ändå loggar in på Hostelworld och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.