Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från Booking.com och hålla tillgängligheten uppdaterad.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras nästan omedelbart mellan Sirvoy och bokningskanalerna finns det alltid en liten risk för dubbelbokning när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er hemsida och en annan bokningskanal. Detta händer mycket sällan även för hotell med många bokningar. Men om det händer så kan bokningskanalen, beroende på ert avtal, begära att ni informerar gästen och kanske också hittar en lösning.

Om ni redan har framtida bokningar i Booking.com så importera inte dem manuellt. Se punkt 7 nedan.

Följa dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på Booking.com att ni vill ansluta via XML till Sirvoy och nämn vårt partner-ID, 289. När Booking.com har accepterat er förfrågan kommer ni att få ett XML-avtal tillsammans med instruktioner om hur ni aktiverar anslutningen.
  2. När Booking.com har skickat oss information om er XML-anslutning kommer vi skicka er ett mejl där vi ber er att mappa (matcha) era rumstyper. Gå till Inställningar->Säljkanaler->Booking.com och klicka på ”Redigera”. Mappa de rumstyper som finns i Booking.com till motsvarande rumstyper i Sirvoy. Vi rekommenderar också att ni sätter inställningen ”Skicka automatiska prisuppdateringar” till ”ON” så slipper ni skicka dessa manuellt.
  3. Kontrollera att alla rumstyper har rätt restriktioner eftersom rummen kommer att bli bokningsbara så fort anslutningen har aktiverats.
  4. Vår support kommer automatiskt att meddelas när er mappning är klar och kommer granska den och sedan skicka en bekräftelse till Booking.com. Ni kommer inom kort få ett mejl från Booking.com som instruerar er att aktivera anslutningen.
  5. Om ni inte aktiverade automatiska prisuppdateringar när ni mappade era rum måste ni nu gå till Inställningar->Säljkanaler->Booking.com och klicka på ”Skicka prisuppdatering” och följa instruktionerna.
  6. Om ni för närvarande får kreditkortsuppgifter från Booking.com kommer de från och med nu att skickas till er via fax. Skicka ert faxnummer till vår support för att få den här möjligheten.
  7. När anslutningen är aktiv kommer vi importera eventuella framtida bokningar som ni tidigare fått genom Booking.com. Detta görs för att se till att eventuella framtida ändringar och/eller avbokningar hanteras korrekt och blir uppdaterade i Sirvoy. Skriv inte in dessa bokningar manuellt i Sirvoy. Om bokningar skrivits in manuellt och senare ändras kan de visas som överbokningar.

OBS! När anslutningen är klar kommer ni inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner osv. via inloggningen på Booking.com. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en förändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på Booking.com inom några minuter. Vi rekommenderar att ni ändå loggar in på Booking.com och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.