Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från Booking.com och hålla tillgängligheten uppdaterad.

Om ni redan har framtida bokningar i Booking.com så importera inte dem manuellt. Se punkt 8 nedan.

Följa dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Begär en koppling till Sirvoy via Booking.com Extranet genom att gå till ”Konto” -> ”Anslutningsleverantör”. I leverantörsfältet söker du efter och väljer Sirvoy (partner-ID 289). Välj ”Bokningar, priser och tillgänglighet”. Du kommer också att bli ombedd att läsa och acceptera Booking.com XML-avtal för att slutföra din begäran om anslutning.
  2. När Booking.com har skickat oss information om er XML-anslutning kommer vi skicka er ett mejl där vi ber er att mappa (matcha) era rumstyper. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Booking.com och klicka på ”Redigera”. Mappa de rumstyper som finns i Booking.com till motsvarande rumstyper i Sirvoy. Vi rekommenderar också att ni sätter inställningen ”Skicka automatiska prisuppdateringar” till ”ON” så slipper ni skicka dessa manuellt.
  3. Kontrollera att alla rumstyper har rätt restriktioner eftersom rummen kommer att bli bokningsbara så fort anslutningen har aktiverats.
  4. För att eventuella ändringar av redan befintliga bokningar ska kunna genomföras korrekt till Sirvoy måste ni se till att inga bokningar i Booking.com är registrerade på inaktiva rumstyp i Booking.com. Dessutom bör ni undvika att ändra rumstypsinställningar på Booking.com efter att anslutningsprocessen har påbörjats men innan den har slutförts.
  5. Vår support kommer automatiskt att meddelas när er mappning är klar och kommer sedan att granska den och bekräfta till Booking.com. Beroende på om du har valt att anslutas automatiskt till leverantören (Sirvoy) eller inte, kommer Booking.com att skicka antingen ett bekräftelsemeddelande när anslutningen är aktiv eller ett e-postmeddelande som instruerar dig hur du aktiverar anslutningen. Se den här artikeln om korrekta prisinställningar på Booking.com för att säkerställa rätt visning av priser på kanalen.
  6. Om ni inte aktiverade automatiska prisuppdateringar när ni mappade era rum måste ni nu gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Booking.com och klicka på ”Skicka prisuppdatering” och följa instruktionerna. Om ni föredrar att få priserna uppdaterade automatiskt går ni tillbaka till Inställningar -> Säljkanaler -> Booking.com och klickar på ”Redigera”. Se till att inställningen ”Skicka automatiska prisuppdateringar” är satt till ”ON”.
  7. Om ni för närvarande får kreditkortsuppgifter från Booking.com kommer de, så fort anslutningen är aktiv, att skickas via anslutningen istället för att vara synliga i ert extranet hos Booking.com. För att kunna komma åt dem måste ni använda funktionen ”Sirvoy-valvet”. Om ni använder Sirvoys Stripe-integration kommer uppgifterna automatiskt att lagras där också.
  8. När anslutningen är aktiv kommer vi importera eventuella framtida bokningar som ni tidigare fått genom Booking.com. Detta görs för att se till att eventuella framtida ändringar och/eller avbokningar hanteras korrekt och blir uppdaterade i Sirvoy. Skriv inte in dessa bokningar manuellt i Sirvoy. Om bokningar skrivits in manuellt och senare läses in automatiskt kommer de visas som överbokningar.

OBS! När anslutningen är klar kommer du inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här), etc. via inloggningen på Booking.com. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på Booking.com inom några minuter. Vi rekommenderar att du ändå ibland loggar in på Booking.com och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.

OBS! Booking.com accepterar inte mer än 254 rum per rumstyp. Så om du har en rumstyp där antalet rum överstiger detta, måste du dela upp rummen i flera rumstyper innan du kan mappa dem.