Innan en ny anslutning till en säljkanal kan aktiveras måste ni mappa rumstyperna. Det innebär att ni beskriver vilka rumstyper i Sirvoy som representerar eller motsvarar de rumstyper som finns i bokningskanalen. Mappningen gör det möjligt för de två systemen att veta vilken rumstyp som avses när uppdateringar och bokningar skickas fram och tillbaka.

  1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler och klicka på ”Redigera” för bokningskanalen ni vill mappa.
  2. Ni får se en lista över de rumstyper och prisplaner som finns tillgängliga i bokningskanalen.
  3. För varje rumstyp och prisplan ska ni välja en motsvarande rumstyp i Sirvoy i rullgardinsmenyn. Ni måste kanske skapa nya rumstyper som ”alias” (kopia) i Sirvoy om det finns många olika prisplaner som ska mappas. Se “Obs-rutan” här nedan för mer information om korrekt mappning.

OBS!

  • Olika Sirvoy-rumstyper, mappade till olika kanal-rumstyper, bör inte innehålla samma rum. Exempel: ”Rum A” i Sirvoy, bör inte säljas under både rumstyp ”Dubbelrum” och rumstyp ”Enkelrum” på kanalen; den bör bara säljas under en av dem.
  • Om flera kanal-prisplaner har skapats för en (samma) kanal-rumstyp och de har mappats till två eller flera Sirvoy-rumstyper, då måste alla dessa Sirvoy-rumstyper innehålla samma uppsättningar rum. Annars uppdateras tillgängligheten inte korrekt och det kan leda till överbokningar. Exempel: ”Sirvoy-rumstyp A” mappad till kanal-prisplanen ”Double Room Standard” och ”Sirvoy-rumstyp B” mappad till kanal-prisplanen ”Double Room Non-refundable”, måste båda innehålla exakt samma rum.
    (För att säkerställa att uppsättningarna av rum är likadana, skapa en rumstyp som ”Alias” (kopia) i Sirvoy för att motsvara de olika prisplanerna för kanal-rumstypen.)

OBS! Valutan ni använder i Sirvoy måste matcha den valuta som används i säljkanalen. Ni kan ändra valuta för ert konto i Sirvoy här: Inställningar -> Ert konto -> Tid & plats och klicka på ”Redigera”.