Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från Expedia och hålla tillgängligheten uppdaterad.

Om ni har befintliga, framtida bokningar på Expedia, kommer de inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. Se punkt 6 nedan.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Logga in på Expedia Partner Central och följ anvisningarna i den här supportartikeln för att begära en anslutning. Se till att er prissättningsmodell är inställd som OBP (Occupancy Based Pricing) och LAR (Lowest Available Rate). Ta kontakt med er Account Manager på Expedia om ni är osäker på dessa inställningar.
  2. Vanligtvis skickar vi er ett mejl inom 24 timmar där vi ber er att mappa (matcha) era rumstyper. Gå då till Inställningar -> Säljkanaler -> Expedia och klicka på ”Redigera”. Mappa de rumstyper som finns i Expedia till motsvarande rumstyper i Sirvoy. Vi rekommenderar också att ni sätter inställningen ”Skicka automatiska prisuppdateringar” till ”ON” så slipper ni skicka dessa manuellt. Anslutningen aktiveras automatiskt, så fort mappningen är klar.
  3. Kontrollera att alla rumstyper har rätt restriktioner eftersom rummen kommer att bli bokningsbara så fort anslutningen har aktiverats.
  4. Om ni inte aktiverade automatiska prisuppdateringar när ni mappade era rum måste ni nu gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Expedia och klicka på ”Skicka prisuppdatering” och följa instruktionerna. Om ni föredrar att ha automatiska prisuppdateringar så gå tillbaka till Inställningar -> Säljkanaler -> Expedia och klicka på ”Redigera”. Se till inställningen ”Skicka automatiska prisuppdateringar” är satt till ”ON”.
  5. Om ni för närvarande får kreditkortsuppgifter från Expedia kommer de, efter att anslutningen är aktiverad, skickas genom anslutningen istället för att synas i ert extranet. För att få åtkomst till kreditkortsuppgifterna behöver ni använda funktionen ”Sirvoy-valvet”. Om ni använder Sirvoys integration med Stripe kommer detaljerna automatiskt att sparas där också. Se vår artikel om hur man tar emot kreditkortsuppgifter från säljkanaler via Stripe för mer information.
  6. Eventuella bokningar som tagits emot via Expedia före anslutningen kommer inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. De måste importeras manuellt till Sirvoy, helst innan anslutningen görs. Vi hjälper er gärna med importen om ni har många sådana bokningar. Se den här artikeln för instruktioner.

OBS! Kontrollera att priserna i Expedia extranet är angivna som OBP (Occupancy Based Pricing) och LAR (Lowest Available Rate). När anslutningen är klar kommer ni inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här) osv. via inloggningen på Expedia. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en förändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på Expedia inom några minuter. Vi rekommenderar att ni ändå loggar in på Expedia då och då och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt. Vid eventuella tekniska problem på någon sida av anslutningen kommer Expedia istället att skicka bokningen till er via e-post eller fax.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.