Om ni använder Stripes betalningslösning och även tar emot bokningar från säljkanaler via Sirvoy, så sparas kreditkortsuppgifterna automatiskt i Stripe. Kortet kan sedan debiteras som vanligt från Sirvoys informationssida för bokningen.

Var medveten om följande:

 • För att den här funktionen ska fungera korrekt måste ni be bokningskanalen att alltid inkludera CVV/CVC-koden.
 • Stripe gör en noggrann säkerhetskontroll och kortet kan avvisas, även om kanalen har accepterat den.
 • Virtuella kort (används ibland av Expedia och andra) kommer sannolikt att avvisas.
 • Du kan behöva aktivera ”Process payments unsafely” i ditt Stripekonto (https://dashboard.stripe.com/account/integration/settings). Denna inställning innebär att Stripe inte kommer att vara den enda tjänsteleverantören som är inblandad i hanteringen av kortuppgifter, vilket gör det möjligt för Sirvoy att hantera dessa. Sirvoy är en fullständig PCI-kompatibel tjänsteleverantör. Så länge som ert hotell endast använder PCI-kompatibla tredjepartsleverantörer så kommer inte er egen PCI-compliance att påverkas.
  Följ dessa steg om ni vill aktivera funktionen ”Process payments unsafely”:
  1. Använd ovanstående länk i era Stripe-inställningar. När ni har aktiverat knappen ”Process payments unsafely” har ni tre kryssrutor att bekräfta. Se till att bekräfta dem alla.
  2. När ni bekräftar kryssrutan ”I cannot change my integration to securely collect payment information” så kommer ytterligare ett fält att öppnas. Här väljer ni ”Someone else built my Stripe integration”.
  3. I fältet under skriver ni ”Sirvoy” och klickar sedan på ”Process payment unsafely”. När era inställningar har verifierats har ni slutfört processen.

Varning: Det går inte att återställa eller granska kreditkortsuppgifter som avvisats av Stripe. Vi rekommenderar därför att ni även tar emot kreditkortsuppgifter via funktionen ”Sirvoy-valvet” om ni till exempel planerar att använda en alternativ betalningslösning som backup.