För varje rumstyp i kanalen måste åtminstone en av prisplanerna mappas, vanligtvis ”Standard rate”. Om ni väljer att inte mappa övriga prisplaner så ska ni vara medveten om följande:

  • När tillgängligheten uppdateras för en viss mappad rumstyp och priskombination, uppdateras tillgängligheten för alla prisplaner.
  • Om ni spärrar en rumstyp i Sirvoy kommer de omappade prisplanerna fortfarande att kunna bokas förutsatt att de inte är konfigurerade av kanalen att ärva restriktioner från den mappade prisplanen. Ni kan testa detta genom att spärra ett visst datumintervall och se om några prisplaner fortfarande kan bokas via kanalen på dessa datum.
  • När bokningar tas emot från kanalen kommer den närmaste matchande rumstypen att väljas. Om det är prisplanen ”Non refundable” som är bokad och den inte är mappad kommer bokningen att läggas till på rumstypen som har blivit mappad mot ”Standard rate” i Sirvoy.
  • Priset för prisplaner som inte har mappats kommer att ställas in enligt era inställningar på bokningskanalen och eventuella prisrelationer som finns där.