Om ni har ett konto hos SiteMinder kan ni ansluta det till Sirvoy. Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från SiteMinder och hålla tillgängligheten uppdaterad.

OBS! Om ni redan har befintliga framtida bokningar på SiteMinder kommer de inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. Se punkt 7 nedan.

  1. Informera er ”Account Manager” på SiteMinder att ni vill ansluta till Sirvoy.
  2. När SiteMinder har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar -> Säljkanaler -> SiteMinder och klicka på ”Anslut”.
  3. Ange ert hotell-ID och vilken region ni använder (EMEA eller APAC).
  4. Aktivera de rumstyper ni vill skicka till SiteMinder genom att ändra statusen till ”ON”. Observera ID-numret för rumstyperna (visas i parentes efter rumstypsnamnet) för varje rumstyp ni aktiverar, till exempel ”4680104”.
  5. För varje mappad rumstyp vill SiteMinder att ni fyller i tre fält (”Room Code”, ”Rate Code” och ”Inventory Code”). ”Rate Code” ska alltid vara tom. Använd ID-numret för rumstyperna ni noterade i föregående steg för att fylla i både ”Room Code” och ”Inventory Code”. Logga in på SiteMinder för att ange dessa koder online, eller fyll i och returnera kalkylbladet som SiteMinder tillhandahåller.
  6. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.
  7. Eventuella bokningar som tagits emot via SiteMinder före anslutningen kommer inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. De måste importeras manuellt till Sirvoy, helst innan anslutningen görs. Vi hjälper er gärna med importen om ni har många sådana bokningar. Se den här artikeln för instruktioner.
OBS! Varje priskategori i SiteMinder (till exempel Single Use, Non refundable, osv.) måste mappas till en unik rumstyp i Sirvoy. Ni kan behöva skapa alias (kopia på) rumstyper i Sirvoy för att kunna mappa alla priskategorier som existerar i SiteMinder.
OBS! När anslutningen är klar kommer du inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här), etc. via inloggningen på SiteMinder. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på SiteMinder inom några minuter. Vi rekommenderar att du ändå ibland loggar in på SiteMinder och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.
OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.

OBS! I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.