Om ni har ett konto hos SiteMinder kan ni ansluta det till Sirvoy.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på SiteMinder att ni vill ansluta till Sirvoy.
  2. När SiteMinder har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar -> Säljkanaler -> SiteMinder och klicka på ”Redigera”.
  3. Ange ert hotell-ID och vilken region ni använder (EMEA eller APAC).
  4. Aktivera de rumstyper ni vill skicka till SiteMinder genom att ändra statusen till ”ON”. Observera ID-numret för rumstyperna (visas i parentes efter rumstypsnamnet) för varje rumstyp ni aktiverar, till exempel ”4680104”.
  5. För varje mappad rumstyp vill SiteMinder att ni fyller i tre fält (”Room Code”, ”Rate Code” och ”Inventory Code”). ”Rate Code” ska alltid vara tom. Använd ID-numret för rumstyperna ni noterade i föregående steg för att fylla i både ”Room Code” och ”Inventory Code”. Logga in på SiteMinder för att ange dessa koder online, eller fyll i och returnera kalkylbladet som SiteMinder tillhandahåller.
  6. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.
OBS! Varje priskategori i SiteMinder (till exempel Single Use, Non refundable, osv.) måste mappas till en unik rumstyp i Sirvoy. Ni kan behöva skapa alias (kopia på) rumstyper i Sirvoy för att kunna mappa alla priskategorier som existerar i SiteMinder.
OBS! När anslutningen är klar kommer du inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här), etc. via inloggningen på SiteMinder. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på SiteMinder inom några minuter. Vi rekommenderar att du ändå ibland loggar in på SiteMinder och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.
OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.