Om ni har ett konto hos SiteMinder kan ni ansluta det till Sirvoy.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

  1. Informera er ”Account Manager” på SiteMinder att ni vill ansluta till Sirvoy.
  2. När SiteMinder har accepterat er förfrågan, gå till Inställningar->Säljkanaler->SiteMinder och klicka på ”Redigera”.
  3. Ange ert hotell-ID och vilken region ni använder (EMEA eller APAC).
  4. Aktivera de rumstyper ni vill skicka till SiteMinder genom att ändra statusen till ”ON”. Observera ID-numret för rumstyperna (visas i parentes efter rumstypsnamnet) för varje rumstyp ni aktiverar, till exempel ”4680104”.
  5. För varje mappad rumstyp vill SiteMinder att ni fyller i tre fält (”Room Code”, ”Rate Code” och ”Inventory Code”). ”Rate Code” ska alltid vara tom. Använd ID-numret för rumstyperna ni noterade i föregående steg för att fylla i både ”Room Code” och ”Inventory Code”. Logga in på SiteMinder för att ange dessa koder online (se skärmdump nedan), eller fyll i och returnera kalkylbladet som SiteMinder tillhandahåller.
  6. När mappningen är klar aktiverar ni anslutningen genom att kontakta Sirvoys support.
OBS! Varje priskategori i SiteMinder (till exempel Single Use, Non refundable, osv.) måste mappas till en unik rumstyp i Sirvoy. Ni kan behöva skapa alias (kopia på) rumstyper i Sirvoy för att kunna mappa alla priskategorier som existerar i SiteMinder.