Våra allmänna användarvillkor omfattar alla de grundläggande villkoren i den nya GDPR lagen.

Till exempel så omfattas Sirvoys roll som Personuppgiftsbiträde, så de allmänna villkoren, som ni har accepterat genom att fortsätta använda Sirvoy, är redan en form av Personuppgiftsbiträdesavtal mellan er och Sirvoy.

Utöver detta så erbjuder Sirvoy även ett särskilt utformat Personuppgiftsbiträdesavtal för er som hotellägare att skriva under om ni vill det. Det är utformat på engelska och är ett så kallat Data Processing Agreement (DPA).

Kontakta Sirvoy Support så skickar dem dig en PDF att skriva under och skanna in och skicka till support@sirvoy.com.