Last updated on augusti 14th, 2018 at 10:08 e m

Trots att våra allmänna användarvillkor omfattar alla de grundläggande villkoren i den nya GDPR lagen, till exempel att Sirvoy fungerar som Personuppgiftsbiträde för Er som ägare (Personuppgiftsansvarig) till Sirvoykontot, kanske ni ändå föredrar att underteckna ett kompletterande Personuppgiftsbiträdesavtal, ett så kallat Data Processing Agreement (DPA) för att bevisa att er verksamhet överensstämmer med GDPR lagen.

Kontakta Sirvoy Support så får ni ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA), skriv sedan under och skicka tillbaka en skannad kopia till support@sirvoy.com.

 

OBS! Medan ovanstående användarvillkor och DPA täcker GDPR i förhållandet mellan Sirvoy och er så behöver ni nog mer ”Samtyckesavtal”, DPA och ”Sekretessavtal” i förhållandet mellan er som hotell och era anställda, resebyråer och tredjepartstjänster som kan hantera uppgifter på era vägnar, eller har tillgång till ett användarkonto på ert konto hos Sirvoy. Något slags GDPR-avtal kan vara nödvändigt i sådana fall.

Ni som hotell är också ansvariga för att avgöra i vilken utsträckning ni vill samla in samtyckte från era gäster för att hantera deras personuppgifter. Det här faller inte under Sirvoys ansvar, (se artikel om ”Erhålla samtycke för behandling av personuppgifter (GDPR)”). Detta eftersom ni då agerar som Personuppgiftsbiträde på uppdrag av gästerna och behöver deras samtycke som Personuppgiftsansvariga.