Här är ett exempel på hur bokningsformuläret kan se ut på en fristående sida. Bokningsmotorn kan också integreras på er hemsida.

http://sirvoy.com/demo-hotel-reservation-system/