När Google Analytics- och/eller Meta Pixel-spårning är konfigurerad för ett bokningsformulär så triggas dessa som standard när bokningsformuläret (eller “Visa/ändra bokning”-formuläret) laddas på din webbsida. Att lägga till en anpassad JavaScript-callback till bokningsformuläret gör det möjligt att styra denna triggning. Detta kan vara användbart i kombination med en cookie-pop-up för samtycke (cookie concent banner) som ännu inte har godkänts eller om du bara vill trigga specifika händelser. 

OBS! Detta kräver en del grundläggande kunskaper om JavaScript-callbacks. Fråga din webbutvecklare om du behöver hjälp.

Innan du börjar

 • Lägg till ett anpassat skript till din webbsida.

Styra triggningen i bokningsformuläret

Att lägga till en JavaScript-callback

 1. Returnering
  • ”false” från ditt anpassade skript för att hoppa över triggern för en specifik händelse.
  • något annat värde (eller inget alls) för att trigga spårningen.
 2. I Sirvoy, gå till Inställningar -> Bokningsformulär
 3. Klicka de tre prickarna intill önskat bokningsformulär.
 4. Klicka ”Hur man installerar” i rullgardinsmenyn.
 5. Klicka ”Avancerat”.

Din funktion anropas nu för varje steg gästen tar i bokningsformuläret.

OBS! För att lägga till en JavaScript-callback till “Visa/ändra bokning”-formuläret, gå till Inställningar -> Gästportal -> Hur man installerar

Händelser som aktiveras i bokningsprocessen:

 • page_code_required – Aktiveras när rutan för att ange en bokningskod visas (om detta krävs för ditt bokningsformulär).
 • page_search – Aktiveras när söksidan i bokningsformuläret visas.
 • page_results – Aktiveras när sökresultat-sidan visas.
 • page_details – Aktiveras när inmatningsformuläret för gästinformation visas.
 • page_pending – Aktiveras innan bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör, efter page_details-händelsen.
 • page_confirmation – Aktiveras vid bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör, efter page_details-händelsen.
 • booking_completed – Aktiveras när bokningen är klar och har slutförts på bekräftelsesidan.

OBS! När ett anpassat bildgalleri används på sökresultat-sidan kommer även händelserna ”gallery_init” och ”gallery_open” att aktiveras.

Styra triggningen i “Visa/ändra bokning”-formuläret

Att lägga till en JavaScript-callback

 1. Returnering
  • ”false” från ditt anpassade skript för att hoppa över triggern för en specifik händelse.
  • något annat värde (eller inget alls) för att trigga spårningen.
 2. I Sirvoy, gå till Inställningar -> Gästportal -> Hur man installerar och klicka på ”Avancerat.”
 3. Fyll i namnet på den funktion du vill anropa i fältet ”JavaScript callback-funktion.”
 4. Kopiera koden från ”Kopiera följande kod.”
 5. Lägg till koden till din webbsida för att installera “Visa/ändra bokning”-formuläret.

Din funktion anropas nu för varje steg gästen tar i “Visa/ändra bokning”-formuläret.

Händelser som aktiveras i flödet för “Visa/ändra bokning”-formuläret:

 • page_review_search – Aktiveras när sökformuläret visas.
 • page_review_booking – Aktiveras när “visa/ändra bokning”-sidan visas.
 • page_review_pending – Aktiveras efter att en frivillig betalning gjorts via “Visa/ändra bokning-formuläret Efter denna händelse visar sidan“Visa/ändra bokning”-formuläret igen och händelsen ”page_review_booking” aktiveras igen.

Innan du går:

Utforska de tillgängliga händelserna och tillhörande data med koden nedan genom att skriva ut alla händelser i webbutvecklarkonsolen:


   <script>
     function customEventHandler(data) {
      console.log("Got Sirvoy custom JS event: " + data.event);
      console.dir(data);
    }
   </script>