OBS! Informationen i den här artikeln innehåller systembeskrivningar från tredje part som kan komma att ändras. Vissa detaljer kan alltså vara föråldrade på grund av nyligen gjorda ändringar från tredje part.

Följ dessa steg för att lägga till ”händelsespårning” till bokningsformulär med hjälp av Google Analytics:

 1. Hitta först din Google Analytics spårningskod, vilket beskrivs här:
  GA Universal: https://support.google.com/analytics/answer/1032385?hl=sv
  GA 4: https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=sv
 2. Gå sedan till Sirvoy under Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär och klicka på ”Redigera”. Ange spårningskoden under ”Google Analytics ID” och spara.
 3. Du kommer nu att kunna spåra gästbeteende i:
  GA Universal, under Rapporter -> Beteende -> Händelser -> Översikt. Välj ”Åtgärd vid händelse”.
  GA 4, under Engagemang -> Händelser.

69871670-b8608280-12b3-11ea-980f-812e914bc7b6.png (1911×994)

För alla händelser från Sirvoys bokningsformulär används kategorin ”sirvoy_widget_booking”.

Du kan spåra följande händelser för bokningsflödet

 • page_code_required – aktiveras för formuläret där man anger bokningskod, om det krävs för ditt bokningsformulär.
 • page_search – aktiveras när söksidan i bokningsformuläret visas.
 • page_results – aktiveras när sökresultaten visas.
 • page_details – aktiveras när inmatningsformuläret för gästinformation visas.
 • page_pending – aktiveras innan bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör efter page_details-händelsen.
 • page_confirmation – aktiveras vid bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör eller om du inte använder en betalningsleverantör efter page_details-händelsen.
 • booking_completed – aktiveras när bokningen är klar och har slutförts på bekräftelsesidan. Denna händelse aktiveras alltid endast en gång per bokning. Du kan däremot ha flera ”page_confirmation” eller ”page_pending” om gästen t.ex. gör valfria betalningar – när han omdirigeras tillbaka från betalningsleverantören kommer dessa händelser att aktiveras igen.

För granskningsflödet (visa/ändra bokning) kommer följande händelser ge aktivering:

 • page_review_search – aktiveras när sökformuläret visas.
 • page_review_booking – aktiveras när “visa/ändra bokning”-sidan visas.
 • page_review_pending – aktiveras efter att en frivillig betalning gjorts via “visa/ändra-formuläret och efter denna händelse kommer “visa/ändra bokning”-sidan visas igen och ”page_review_booking”-händelsen aktiveras igen.

OBS! Denna inbyggda händelsespårning spårar bara vilken sida som laddas, och sedan är det upp till användaren att tolka vad som hände på sidan beroende på vilka inställningar man har angående betalningar eller förskottsbetalningar och valet av betalningsleverantör. Om du vill spåra omvandlingar (conversions) är booking_completed den mest användbara händelsen att spåra , som garanterat bara aktiveras en gång per bokningsflöde.