Genom att lägga till en anpassad JavaScript-callback till ett bokningsformulär som är inbäddat på din webbplats så kan du spåra händelser.

OBS! Detta kräver en del grundläggande kunskaper om JavaScript-callbacks. Fråga din webbutvecklare om du behöver hjälp.

Innan du börjar

 • Lägg till ett anpassat skript till din webbsida.

Spåra händelser i bokningsformuläret

Att lägga till en JavaScript-callback

 1. I Sirvoy, gå till Inställningar -> Bokningsformulär.
 2. Klicka de tre prickarna intill önskat bokningsformulär.
 3. Klicka ”Hur man installerar” i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka ”Avancerat”.
 5. I ”JavaScript callback-funktion” fyller du i namnet på den funktion som ska anropas.
 6. Kopiera koden från ”Kopiera följande kod.”
 7. Lägg till koden till din webbsida för att installera bokningsformuläret.

Din funktion anropas nu för varje steg gästen tar i bokningsformuläret.

Händelser som aktiveras i bokningsprocessen:

 • page_code_required – Aktiveras när rutan för att ange en bokningskod visas (om detta krävs för ditt bokningsformulär).
 • page_search – Aktiveras när söksidan i bokningsformuläret visas. Extra data: ”user_data” (ankomstdatum, avresedatum, totalt antal vuxna, kategori)
 • page_results – Aktiveras när sökresultatsidan visas. Extra data: ”user_data” (samma som page_search)
 • page_details – Aktiveras när inmatningsformuläret för gästinformation visas. Extra data: ”user_data” (samma som page_search)
 • page_pending – Aktiveras innan bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör, efter page_details-händelsen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)
 • page_confirmation – Aktiveras vid bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör, efter page_details-händelsen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)
 • booking_completed – Aktiveras när bokningen är klar och har slutförts på bekräftelsesidan. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)

Tips: Efter att den sista händelsen i bokningsprocessen har slutförts kommer alla bokningsuppgifter att finnas tillgängliga under nyckeln ”booking” i JSON-representationen av bokningen.

OBS! Händelsen ”booking_completed” kommer garanterat att aktiveras endast en gång per bokning. Andra händelser, som ”page_confirmation” och ”page_pending” kan komma att aktiveras flera gånger om gästen gör frivilliga betalningar. Varje gång gästen omdirigeras tillbaka från betalningsleverantören kommer dessa händelser att aktiveras igen.

OBS! När ett anpassat bildgalleri används på sökresultatsidan kommer även händelserna ”gallery_init” och ”gallery_open” att aktiveras.

Spåra händelser i “Visa/ändra bokning”-formuläret

Att lägga till en JavaScript-callback

 1. I Sirvoy, gå till Inställningar -> Gästportal -> Installera och klicka på ”Avancerat.”
 2. Fyll i namnet på den funktion du vill anropa i fältet ”JavaScript callback-funktion.”
 3. Kopiera koden från ”Kopiera följande kod.”
 4. Lägg till koden till din webbsida för att installera “Visa/ändra bokning”-formuläret.

Din funktion anropas nu för varje steg gästen tar i “Visa/ändra bokning”-formuläret.

Händelser som aktiveras i flödet för “Visa/ändra bokning”-formuläret:

 • page_review_search – Aktiveras när sökformuläret visas.
 • page_review_booking – Aktiveras när “visa/ändra bokning”-sidan visas. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)
 • page_review_pending – Aktiveras efter att en frivillig betalning gjorts via “Visa/ändra bokning-formuläret Efter denna händelse visar sidan“Visa/ändra bokning”-formuläret igen och händelsen ”page_review_booking” aktiveras igen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)

Tips: All information om en befintlig bokning är tillgänglig under nyckeln ”booking” i JSON-representationen av bokningen.

Innan du går:

Utforska de tillgängliga händelserna och tillhörande data med koden nedan genom att skriva ut alla händelser i webbutvecklarkonsolen:


   <script>
     function customEventHandler(data) {
      console.log("Got Sirvoy custom JS event: " + data.event);
      console.dir(data);
    }
   </script>