Procentuella tillägg på priset för anslutna säljkanaler

Om ni har ställt in procentuella tillägg i Sirvoy och önskar använda dessa till era anslutna säljkanaler så måste Sirvoys …