Procentuella tillägg på priset för anslutna säljkanaler

Om ni har ställt in procentuella tillägg i Sirvoy (se relaterad artikel) och önskar använda dessa för era kanalanslutningar, ska …