Vad är skillnaden mellan ”Bokningsvärde” och ”Mottagna betalningar”?

Under menyn Statistik hittar ni intäkterna för en viss period. Detta presenteras på två olika sätt: ”Bokningsvärde” representerar värdet av …

Förstå skillnaden mellan Bokföringsrapport och Statistik

De siffror och totalsummor som finns i bokföringsrapporten kan skilja sig från vad som finns på statistiksidan för samma period. …

Kan vi skapa en daglig försäljningsrapport?

Ni kan få en sammanfattning av betalningarna som har tagits emot i Sirvoy via er betalningsleverantör (till exempel PayPal eller …