Hur man mappar rumstyper mellan Sirvoy och säljkanaler

Innan en ny anslutning till en säljkanal kan aktiveras måste ni mappa rumstyperna. Det innebär att ni beskriver vilka rumstyper …

Kan vi begränsa antalet rum som delas med en kanal?

Låt oss säga att ni har fyra dubbelrum men vill att bara två av dem ska hyras ut genom en …