Anpassa standardinmatningsfälten

För några av standardinmatningsfälten i bokningsmotorn kan ni välja ”Måste anges” eller ”Valfritt att ange”. Vissa fält kan till och …

Skapa egna ifyllnadsfält

Ni kan skapa egna ifyllnadsfält för bokningsmotorn. Gå till Inställningar->Bokningsformulär->Skapa egna ifyllnadsfält och klicka på ”Skapa nytt fält”. Ange om …