Anslut till Expedia

Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från Expedia och hålla tillgängligheten uppdaterad. OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras nästan omedelbart mellan Sirvoy …

Avbokad i Expedia men inte i Sirvoy

Ibland ser ni något som kan uppfattas som ett problem – en bokning är markerad som avbokad i ert Expedia-extranet …

Inställningar för extrabäddar i kanaler

Tillval som extrabäddar kan inte mappas (kopplas) mot tillval i Sirvoy. Priset för dessa tillval måste sättas i kanalen. När …