Vad är TripAdvisor ReviewExpress?

TripAdvisor Recension Express är ett gratis insamlingsverktyg för recensioner. Via TripAdvisor kan ni skicka en förfrågan till era gäster efter …

Ta emot meddelanden vid nya bokningar

När ni får en ny bokning via er hemsida eller en bokningskanal kan ni bli meddelade via e-post och/eller textmeddelande …

Varför visas inte platshållarkoden?

Om platshållarkoden inte visas korrekt i e-postmeddelandet beror det troligen på felaktig formatering, vilket orsakar att koden missas av systemet. …

Skicka automatiska meddelanden till era gäster

Ni kan konfigurera så att sms och e-postmeddelande skickas automatiskt till era gäster beroende av vissa händelser och intervaller. Gå …

Skapa mallar för e-post och textmeddelanden

Last updated on oktober 16th, 2017 at 07:15 e mMallar för meddelanden kan användas för att kommunicera med gäster antingen …

Anpassa automatiska e-postmeddelanden

Last updated on oktober 16th, 2017 at 07:10 e mOm en giltig e-postadress har angetts så skickar Sirvoy alltid ett …

Hur kan vi ställa in så inkommande bokningar endast blir preliminära?

Last updated on oktober 16th, 2017 at 07:02 e mNi kan få nya bokningar att betraktas som ”enbart förfrågningar” eller …

Skicka fakturor med e-post

Ni kan skicka en pdf-version av fakturor och kontantfakturor till era gäster direkt från Sirvoy. Om ni inte har skapat …

Hur använder vi platshållarkoder i meddelandemallar?

Last updated on oktober 16th, 2017 at 06:59 e mNär ni skapar mallar för e-post och sms kan ni inkludera …

Hur skickar jag e-post till alla mina tidigare gäster?

Om ni vill skicka e-post till alla era tidigare gäster kan ni exportera e-postadresserna från Sirvoy till en csv-fil. Importera …