Informationsblad över säljkanaler

Här kommer ni snart att kunna hitta en detaljerad information om vilka inställningar som stöds av de olika säljkanalerna, till …

Måste vi mappa alla priser?

För varje rumstyp i kanalen måste åtminstone en av prisplanerna mappas, vanligtvis ”Standard rate”. Om ni väljer att inte mappa …

Stöder Sirvoy flera priser för rumstyper?

Många kanaler, inklusive Booking.com och Expedia, tillåter att man har flera priser för sina rumstyper. Till exempel ”sista minuten”, ”minst …