En Callback URL (återuppringningsadress) erbjuder hotellet möjligheten att få bokningsinformation i JSON-format via en URL.

Om den här funktionen är aktiverad så skickar den ut ett anrop till valfri URL varje gång en ny bokning tas emot i Sirvoy. För att aktivera går man till Inställningar->Ert konto->Callback URL.

Anropet skickar ut information om nya, modifierade och avbokade bokningar.

Den mottagande servern måste svara med http-kod 200 (OK), annars kommer anropet att återupprepas var 30:e minut upp till 10 gånger. Nedan visas ett exempel på JSON-formatet: