Avgifter kan läggas till ovanpå de rumspriser som visas. Gå till Inställningar->Betalning & fakturering->Procentuella tillägg och klicka på ”Redigera”.

Om ni istället vill ange moms som ingår i det angivna rumspriset kan ni göra detta genom att använda fakturamodulen. Gå till Inställningar->Betalning & fakturering->Fakturering i Sirvoy och klicka på ”Redigera” för att aktivera fakturamodulen. Gå sedan till Inställningar->Betalning & fakturering->Moms och klicka på ”Skapa ny momssats”.