Virtuella kort kan debiteras genom vår integration med Stripe. Det finns emellertid några saker att ta hänsyn till.

För att aktivera debitering av virtuella kort med Stripe behöver ni kontakta Stripe härifrån https://support.stripe.com/email och be dem låta er MCC-kod reflektera 7011.

Booking.com och Expedia

På grund av egenskaperna på virtuella kort hos Booking.com och Expedia accepteras de inte automatiskt av Stripe så därför sparas de inte heller automatiskt.
Men de kan sparas automatiskt med Sirvoys  ”Sirvoy-valvet”-funktion. När tillfället kommer för kanalen att göra det virtuella kortet tillgängligt för debitering kan ni vidarebefordra kortet till Stripe-integrationen och debitera direkt (knappen ”Debitera kort”).

Agoda

Agodas virtuella kort accepteras automatiskt och sparas i Stripe-integrationen. Vi rekommenderar att ni också använder Sirvoy-funktionen  ”Sirvoy-valvet” som en reservmöjlighet.
Vi har funnit att det inte går att spara eller debitera några Agoda-kort som börjar med prefixet 553397 med Stripe. I händelse av detta problem bör ni vända er till Agoda för en alternativ betalningslösning.

Om ni aktiverar Sirvoy-funktionen  ”Sirvoy-valvet”så kommer även kort med detta prefix att sparas där och ni kan använda en alternativ betalningslösning istället för Stripe för att debitera kortet.

Vänligen se relaterade artiklar för mer information om de olika kanalernas virtuella kort.