För att garantera säkerheten för din Sirvoy-valvet funktion krävs tvåfaktorsautentisering. När du vill komma åt kortuppgifter i en bokning räcker det alltså inte med att vara inloggad i Sirvoy och veta ditt lösenord (första faktorn). Du måste också kunna komma åt enheten som verifieringskoden skickas till (andra faktorn).

Det betyder att du måste ställa in en autentiseringsenhet.

OBS! Vi rekommenderar starkt att du registrerar minst två autentiseringsenheter, och för att säkerställa tillgängligheten bör minst en av dem tillhöra hotellet, inte en anställd.

Ställa in den första enheten

 1. Gå till Inställningar -> Ekonomi -> Sirvoy-valvet och klicka på ”Aktivera”.
 2. Ange enhetens namn så att du senare kan identifiera den.
 3. Ange ditt telefonnummer, inklusive landskoden med ett plustecken – t.ex. ”+46” och klicka på ”Ok”.
 4. Du kommer nu att få en verifieringskod till det nummer du just registrerat. Ange koden och klicka på ”Ok”.

Ställa in ytterligare enheter

 1. Gå till Inställningar -> Ekonomi -> Sirvoy-valvet och klicka på ”Autentisera”.
 2. Välj en enhet och klicka på ”Ok”.
 3. Ange verifieringskoden och klicka på ”Ok”. Nu kommer du att vara autentiserad i 15 minuter.
 4. Klicka på “Lägg till ny autentiseringsenhet”.
 5. Ange enhetens namn så att du senare kan identifiera den.
 6. I rullgardinsmenyn väljer du om du vill använda ett annat mobiltelefonnummer (i så fall fortsätt som nämnts ovan) eller Google Authenticator.
 7. Om du väljer Google Authenticator klickar du på ”Ok” och en QR-kod visas. Öppna appen Google Authenticator i din telefon och skanna QR-koden.
 8. Verifieringskoden visas i din Google Authenticator-app. Ange koden och klicka på ”Ok”.