OBS! Informationen i den här artikeln innehåller systembeskrivningar från tredje part som kan komma att ändras. Vissa detaljer kan alltså vara föråldrade på grund av nyligen gjorda ändringar från tredje part.

Om ni har ett aktivt myallocator-konto kan ni koppla det till Sirvoy. Sirvoy kan automatiskt hämta bokningar från myallocator och hålla tillgängligheten uppdaterad.

OBS! Om ni redan har befintliga framtida bokningar på myallocator kommer de inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. Se punkt 3 nedan.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

På myallocator

  1. Gå till Integrations ->PMS connections
  2. Tillåt API-anslutning till Sirvoy

På Sirvoy

  1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> myallocator och klicka på ”Anslut”.
  2. Ange ert användarnamn och lösenord hos myallocator och följ sedan instruktioner för att mappa era rumstyper.
  3. Eventuella bokningar som tagits emot via myallocator före anslutningen kommer inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. De måste importeras manuellt till Sirvoy, helst innan anslutningen görs. Vi hjälper er gärna med importen om ni har många sådana bokningar. Se den här artikeln för instruktioner.
OBS! När anslutningen är klar kommer du inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här), etc. via inloggningen på myallocator. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på myallocator inom några minuter. Vi rekommenderar att du ändå ibland loggar in på myallocator och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.
OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.

OBS! I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.