Du kan begära att gästerna betalar antingen det återstående beloppet, hela beloppet, eller lägger till sina kreditkortsuppgifter via funktionen Visa/ändra bokning. Den här funktionen kan vara till hjälp om du inte vill debitera gästerna vid bokningstillfället, eller inte vill be om kreditkortsuppgifter vid tidpunkten för onlinebokningen. Om du har gjort val i dina betalningsinställningar för delbetalning när gäst bokar (antingen som obligatorisk eller frivillig), men denna ännu inte har betalats, och angett full förskottsbetalning som frivillig, kommer möjligheten att betala återstående saldo endast att visas efter att delbetalningen har gjorts.

Gästerna kan göra betalningen via en URL-länk till formuläret. Länken direkt till deras bokning i granskningsformuläret kan skickas automatiskt i en e-postmall till gästen X antal dagar efter bokning eller innan incheckning. ”Platshållarkoden” %review-url%, som finns i avsnittet ”Mallar för e-post”, kan användas för detta ändamål.

Det resterande beloppet av betalningen kan läggas till i det automatiska e-postmeddelandet med hjälp av ”platshållarkoderna” %paidamount% och %balancedue%.

Alla våra online-betalningsmetoder (Stripe, Payer, Paypal och Payson) stöds i funktionen “Visa/ändra bokning”.

Du kan också låta dina gäster avbryta en bokning som gjordes via bokningsformuläret, så länge den inte initierades på en kanal (som Google Hotel Ads).