Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Här är några saker som kan leda till överbokningar och samtidigt får ni också en guide om hur man undviker dem:

 • Bokningar som sker samtidigt. Även om det är sällsynt kan två bokningskällor boka det sista lediga rummet samtidigt.
 • Felaktig mappning av rumstyper. 
  • Om en och samma kanal-rumstyp har flera olika prisplaner, bör varje prisplan mappas till Sirvoy-rumstyper som innehåller samma uppsättning av rum. Annars kommer tillgängligheten inte att uppdateras korrekt och överbokningar är sannolika.
  • För att enkelt hantera detta, skapa rumstyper som “alias” (kopior) i Sirvoy för varje rumstyps-prisplan som finns på kanalen. 
 • Rum i rumstyper som är anslutna via flera kanaler. Om flera Sirvoy-rumstyper har samma rum och är mappade till olika kanalrumstyper kommer detta att orsaka en avvikelse i antalet rum. Använd kanalpriser, inte kanalrumstyper för att erbjuda samma rum till olika priser. 
  Exempel: Du har en kanalrumstyp som heter ”Dubbelrum”, men du vill ge den tre olika priser: standard, frukost ingår och gratis avbokning. 
  1. I Sirvoy, skapa en rumstyp som heter ”Dubbelrum” och lägg till enheterna (rummen).
  2. Gör två alias (kopior) av rumstypen och namnge dem ”Dubbelrum – Frukost” och ”Dubbelrum – Gratis avbokning.”
  3. Mappa kanal-rumstypens tre prisplaner till de tre nya Sirvoy-rumstyperna du just skapat.

  Alla tre kommer att dela samma enheter och tillgängligheten kommer att uppdateras korrekt.

 • Byte av rum i Sirvoy. Man har bytt till ett rum i en annan rumstyp än rumstypen i den ursprungliga bokningen. Eftersom en sådan ändring inte återspeglas i kanalbokningen kan det i vissa fall leda till skillnader i tillgänglighet mellan Sirvoy och kanalen som i sin tur kan leda till en överbokning. Förändringar av rumstyp måste därför alltid göras på kanalens sida.

När en överbokning inträffar förväntar bokningskanalen att ni omedelbart informerar dem så att kanalen, beroende på ert avtal, kan hjälpa er att hitta en lösning så snart som möjligt. För att undvika överbokningar i största möjliga utsträckning kan ni välja att inte dela ett begränsat antal rum med bokningskanalerna.