Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Här är några saker som kan leda till överbokningar och samtidigt får ni också en guide om hur man undviker dem:

  • Samtidiga bokningar. Det sista rummet kunde bokas exakt samtidigt både på er hemsida och via en annan bokningskanal.
  • Felaktiga mappningar av rumstyper. Exempel: Om den bokade rumstypen inte har mappats kommer Sirvoy inte att kunna lägga till bokningen på rätt sätt och den kommer då att flaggas som en överbokning.
  • Byte av rum i Sirvoy. Man har bytt till ett rum i en annan rumstyp än rumstypen i den ursprungliga bokningen. Eftersom en sådan ändring inte återspeglas i kanalbokningen kan det i vissa fall leda till skillnader i tillgänglighet mellan Sirvoy och kanalen som i sin tur kan leda till en överbokning. Förändringar av rumstyp måste därför alltid göras på kanalens sida.

När en överbokning inträffar förväntar bokningskanalen att ni omedelbart informerar dem så att kanalen, beroende på ert avtal, kan hjälpa er att hitta en lösning så snart som möjligt. För att undvika överbokningar i största möjliga utsträckning kan ni välja att inte dela ett begränsat antal rum med bokningskanalerna.