Det finns en viktig skillnad mellan rumstyp och rumspris. En rumstyp representerar ett fysiskt rum. Ett rumspris representerar en viss typ av pris för det rummet. Till exempel kan ett ”dubbelrum” (rumstypen) säljas för 800kr (pris A), men det kan också säljas för 1000kr (pris B).

Se till att olika erbjudanden av samma fysiska rum är inställda som ”priser” på bokningskanalen, inte som olika rumstyper. Annars tror kanalen att du har fler rum än vad du faktiskt har – vilket kan resultera i överbokningar.

Exempel: Låt oss säga att du bara har ett fysiskt rum på ditt hotell men du vill erbjuda det  både som enkelrum och dubbelrum. Om du (felaktigt) ställer in det som två rumstyper i kanalen så kommer kanalen att tro att du faktiskt har 2 fysiska rum. Detta kan resultera i en överbokning om en gäst bokar båda rummen samtidigt.

För att undvika detta, i ett fall som det här, vänligen registrera priser istället för rumstyper.