På Sirvoys mappningssida måste minst en prisplan mappas för varje kanalrumstyp. Vanligtvis en ”standard rate”, som visas först i listan av priser.

Tips: Vi rekommenderar att mappa rumstyper till minst två prisplaner, till exempel ”standard” och ”non-refundable.” Att göra så ger ökad flexibilitet. Du kan till exempel stänga av den ena samtidigt som den andra är öppen.

Varje rumstyp kan ha mer än en prisplan, och det finns för- och nackdelar med att bara mappa några av de, eller att mappa alla.

Mappning av alla rumspriser

Perfekt för hotell som endast har ett fåtal prisplaner för varje rumstyp eller för de som vill ha full kontroll i Sirvoy över varje rumspris.

Fördelar:

 • Fullständig kontroll från Sirvoy över alla rumspriser.
 • Sirvoy kommer tydligt att visa priset för varje bokning. 

Nackdelar:

 • Varje rumstyps restriktioner och priser måste tillämpas individuellt.

Mappning av endast vissa rumspriser

Bäst för hotell som har många prisplaner till varje rumstyp.

Fördelar:

 • Automatiska processer på kanalen kan styra omappade rumspriser åt dig.
 • Omappade prisplaner kan ärva inställningar, till exempel restriktioner, från en ”moder”-prisplan, och justera priset baserat på detta överordnade pris. 

Nackdelar:

 • Mindre kontroll. 
 • När en omappad prisplan ärver inställningar från en ”moder”-prisplan, så är dess inställningar vanligtvis knutna till “modern”. Till exempel kommer dess tillgänglighet att följa “moderns” tillgänglighet. Dessutom kan den omappade prisplanens pris inte styras direkt från Sirvoy, utan kan justeras på kanalen.

OBS! Omappade rumspriser har vissa unika beteenden. 

 • Om en rumstyp är stängd för bokningar i Sirvoy, så kommer omappade prisplaner för den rumstypen fortfarande att vara bokningsbara på kanalen, såvida de inte blivit inställda till att ärva restriktioner från en mappad prisplan. 
 • När gäster bokar till ett omappat pris, kommunicerar kanalen bokningen till Sirvoy, som klassificerar den som en av de mappade priserna. 
  • Tänk dig till exempel att du har satt upp två prisplaner för en rumstyp – ett omappat pris som kallas ”non-refundable” och ett mappat pris som kallas ”standard”. Om en gäst bokar med den omappade prisplanen ”non-refundable”, så klassificerar Sirvoy den bokningen som den mappade prisplanen ”standard”. Bokningen använder priset från ”non-refundable”-prisplanen, men rumstyps-namnet som används är från prisplanen ”standard”. 
 • Priset för omappade prisplaner ställs in på kanalen, inte på Sirvoy, inklusive möjliga relationer med ”moder”-priser.