Genom att ange ”data-callback” (data-återuppringning) när ni inkluderar widgeten från Sirvoy på er hemsida kommer ni att kunna fånga händelser och sköta egna skräddarsydda skript (se exempel nedan). I de flesta scenarier kommer ni bara att vara intresserade av händelsen ”booking_completed”.

Följande händelser är för närvarande tillgängliga:

 • page_search – kör när sökformuläret visas.
  • Data: user_data (arrivalDate, departureDate, totalAdults, category)
 • page_results – kör när sökresultaten visas.
  • Data: user_data (samma som page_search)
 • page_details – kör när inmatningsformuläret för gästdetaljer visas.
  • Data: user_data (samma som page_search)
 • page_payment – kör, beroende på vilken betalningslösning som används, när betalningsinformationen visas.
  • Data: payment_data (payment_processor), bokning (JSON-föremål för bokning – beroende på om betalning krävs eller är valfritt, kan den vara preliminär eller slutlig)
 • booking_completed – kör när bokningen är slutförd. Detta händer vanligtvis i kombination med händelsen “page_thanks”. Om betalning är inställt som valfritt kan den köras i kombination med händelsen “page_payment”.
  • Data: booking (JSON-föremål för slutförd bokning)
 • page_thanks – kör när sidan för bokningsbekräftelse visas.
  • Data: booking (JSON-föremål för slutförd bokning)

Nedan är ett exempel som kan användas för att utforska de olika tillgängliga händelserna och dess tillhörande data. Se till att ni byter ”data-form-id” mot ert eget id för bokningsformular.

Se den här artikeln för information om hur ni lägger till ett skript för att använda ett anpassat galleri för bokningsformuläret på er webbplats.

Tips: Om ingen betalningslösning eller förskottsbetalning är aktiverad körs händelsen booking_completed. Men om man aktiverar en betalningsleverantör och ställer in att man måste betala körs bara händelsen ”page_payment” på sidan som visar länken till betalningsleverantören.

Och detta sker bara om gästen klickar på länken i slutet av betalningsprocessen som tar dem tillbaka till hotellets bekräftelsesida där händelserna ”page_thanks” och ”booking_completed” körs. I de flesta fall anser nog gästen att allt är klart när betalningen är genomförd (vilket också beror på proceduren hos betalningsleverantören).