Genom att ange ”data-callback” när du inkluderar Sirvoy-widgeten kommer du att kunna fånga händelser och köra dina egna anpassade skript (se exemplet nedan). I de flesta scenarier är du bara intresserad av händelsen ”booking_completed”.

För bokningsflöden kommer följande händelser att aktiveras:

  • page_code_required – aktiveras för formuläret där man anger bokningskod, om det krävs för ditt bokningsformulär.
  • page_search – aktiveras när söksidan i bokningsformuläret visas. Extra data: ”user_data” (ankomstdatum, avresedatum, totalt antal vuxna, kategori)
  • page_results – aktiveras när sökresultaten visas. Extra data: ”user_data” (samma som page_search)
  • page_details – aktiveras när inmatningsformuläret för gästinformation visas. Extra data: ”user_data” (samma som page_search)
  • page_pending – aktiveras innan bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör, efter page_details-händelsen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)
  • page_confirmation – aktiveras vid bekräftelsesteget, efter återkomst från en betalningsleverantör, eller om du inte använder en betalningsleverantör, efter page_details-händelsen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)
  • booking_completed – aktiveras när bokningen är klar och har slutförts på bekräftelsesidan. Denna händelse aktiveras alltid endast en gång per bokning. Du kan däremot ha flera ”page_confirmation” eller ”page_pending” om gästen t.ex. gör valfria betalningar – när han omdirigeras tillbaka från betalningsleverantören kommer dessa händelser att aktiveras igen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)

För granskningsflöden (visa/ändra bokning) kommer följande händelser ge aktivering:

  • page_review_search – aktiveras när sökformuläret visas.
  • page_review_booking – aktiveras när “visa/ändra bokning”-sidan visas. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)
  • page_review_pending – aktiveras efter att en frivillig betalning gjorts via “visa/ändra-formuläret och efter denna händelse kommer “visa/ändra bokning”-sidan visas igen och ”page_review_booking”-händelsen aktiveras igen. Extra data: ”booking” (JSON-representation av bokningen)

Nedan följer ett exempel som kan användas för att utforska olika tillgängliga händelser och tillhörande data. Se till att ersätta ”data-form-id” med ditt eget bokningsformulär-ID.

OBS! Händelserna gallery_init och gallery_open kommer också att aktiveras när bildgalleriet används på resultatsidan, se den här artikeln för mer information.