Om du lägger till en webhook för bokningshändelser skickas bokningsinformation i JSON-format till en URL när en bokning skapas, ändras, avbokas eller återställs.

Viktiga detaljer

 • Teknisk kunskap krävs: Att konfigurera och hantera en webhook kräver teknisk expertis. Rådgör med en webbutvecklare om det behövs.
 • Aktivering: Aktivera en webhook för bokningshändelser genom att gå till Inställningar -> Sirvoy-konto -> Webhook för bokningshändelser.
 • Webhook-gräns: Endast en webhook kan vara aktiv per Sirvoy-konto.
 • Callback-triggers: En webhook för bokningshändelser skickar ett callback till en angiven URL varje gång en bokning skapas, ändras, annulleras eller återställs.

Tekniska krav:

 • Svarskod: Den mottagande servern måste svara med en statuskod `200 OK`. Om så inte sker kommer callbacken att återupprepas tio gånger med exponentiell back-off upp till 10 gånger innan den kasseras.
 • HTTPS och TLS: Vi stöder endast HTTPS med TLS version 1.2 eller högre, för att säkerställa datasekretess. Se till att ditt HTTPS-certifikat är giltigt, annars skickas inga data.
 • “Hälsokontroll” Din server måste svara på HTTP GET-begäranden med `200 OK` för “hälsokontroller”. Inga data kommer att skickas med HTTP GET, men det säkerställer att din endpoint är aktiv.

Hantera bokningsmeddelanden och Webhook-fel

Vi skickar ett meddelande för varje bokningsuppdatering och händelser kan levereras utan ordning. Använd tidsstämpeln ”generatedAt” för att skapa en exakt tidslinje över händelserna. Varje meddelande innehåller en fullständig JSON-representation av bokningen vid den aktuella tidpunkten.

Om det börjar bli problem med din endpoint och korrekta statuskoder inte returneras vid våra anrop kommer vi att meddela dig via e-post. Om problemen fortsätter i en vecka kommer webhooken att tas bort efter ett slutligt meddelande.

Utfasningar

Version 2.0 kommer att lanseras den 10 juni 2024 och är bakåtkompatibel. Följande fält kommer dock att tas bort efter den 1 september 2024. Vänligen sluta använda dem:

 • ”callbackId”:
 • ”generatedTime”
 • ”bookingIsProvisional”
 • ”bookingProvisionalId”

IP Whitelisting

För att säkerställa framgångsrika webhook-anrop ska du tillåta följande IP-intervall i din brandvägg:

 • 34.243.166.60
 • 52.18.11.99
 • 63.34.80.48
 • 54.194.0.85
 • 2a05:d018:e34:5300::/56

Servrarna som gör callbacks är dual-stack och stöder både IPv4 och IPv6. Om du lägger till både IPv4- och IPv6-adresser till ditt domännamn kommer callbacken att ske till den server som svarar först.

Exempel på JSON-format

Exempel på JSON-struktur för nya bokningar:

{
	"version": "2.0",
	"generatedAt": "2024-05-31T12:11:53.639+00:00",
	"event": "new",
	"propertyId": 1,
	"bookingId": 26006,
	"channelBookingId": null,
	"bookingDate": "2024-05-31T12:09:16+00:00",
	"arrivalDate": "2024-06-01",
	"departureDate": "2024-06-04",
	"cancelled": false,
	"eta": "10:00",
	"totalAdults": 4,
	"guest": {
  	"firstName": "John",
  	"lastName": "Doe",
  	"businessName": "Acme",
  	"address": "Fancy street",
  	"postcode": "11-111",
  	"city": "York",
  	"state": "NY",
  	"country": "US",
  	"phone": "+16033336666",
  	"email": "guest@email.com",
  	"passportNo": "XX11122223333",
  	"language": "en",
  	"message": "Additional comment added by guest"
	},
	"guestReference": "2103001",
	"internalComment": null,
	"couponCode": null,
	"bookingSource": "Front desk",
	"bookingIsCheckedIn": false,
	"bookingIsCheckedOut": false,
	"bookingIsConfirmed": true,
	"customFields": [
  	{
    	"name": "Custom text field name",
    	"value": "text added by guest"
  	},
  	{
    	"name": "Custom checkbox unchecked",
    	"value": false
  	},
  	{
    	"name": "Custom checkbox checked",
    	"value": true
  	}
	],
	"rooms": [
  	{
    	"RoomTypeName": "Basic room",
    	"RoomTypeDescription": "Basic room",
    	"RoomName": "101",
    	"RoomId": 2,
    	"arrivalDate": "2024-06-01",
    	"departureDate": "2024-06-04",
    	"adults": 2,
    	"quantity": 3,
    	"price": 100,
    	"roomTotal": 300,
    	"guestName": null,
    	"comment": null,
    	"ledgerAccount": null
  	},
  	{
    	"RoomTypeName": "Fancy room",
    	"RoomTypeDescription": "Fancy room",
    	"RoomName": "182",
    	"RoomId": 83,
    	"arrivalDate": "2024-06-01",
    	"departureDate": "2024-06-04",
    	"adults": 2,
    	"quantity": 3,
    	"price": 100,
    	"roomTotal": 300,
    	"guestName": null,
    	"comment": null,
    	"ledgerAccount": null
  	}
	],
	"additionalItems": [
  	{
    	"description": "Breakfast",
    	"specificDate": null,
    	"quantity": 12,
    	"price": 20,
    	"itemTotal": 240,
    	"ledgerAccount": null
  	}
	],
	"bookedCategory": null,
	"currency": "EUR",
	"totalPrice": 840,
	"totalSurcharges": 84,
	"totalPriceIncludingSurcharges": 924,
	"payments": [],
	"invoices": [],
	"--DEPRECATED--": "The fields callbackId, generatedTime, bookingIsProvisional, bookingProvisionalId WILL BE REMOVED after 2024-09-01",
	"callbackId": 1,
	"generatedTime": "2024-05-31T12:11:53+00:00",
	"bookingIsProvisional": false,
	"bookingProvisionalId": null
}

Exempel på JSON-struktur för att skapa en kontantfaktura och tillämpa en betalning på en faktura:

{
	"version": "2.0",
	"generatedAt": "2024-05-31T12:15:23.895+00:00",
	"event": "modified",
	"propertyId": 1,
	"bookingId": 26006,
	"channelBookingId": null,
	"bookingDate": "2024-05-31T12:09:16+00:00",
	"arrivalDate": "2024-06-01",
	"departureDate": "2024-06-04",
	"cancelled": false,
	"eta": "10:00",
	"totalAdults": 4,
	"guest": {
  	"firstName": "John",
  	"lastName": "Doe",
  	"businessName": "Acme",
  	"address": "Fancy street",
  	"postcode": "11-111",
  	"city": "York",
  	"state": "NY",
  	"country": "US",
  	"phone": "+16033336666",
  	"email": "guest@email.com",
  	"passportNo": "XX11122223333",
  	"language": "en",
  	"message": "Additional comment added by guest"
	},
	"guestReference": "2103001",
	"internalComment": null,
	"couponCode": null,
	"bookingSource": "Front desk",
	"bookingIsCheckedIn": false,
	"bookingIsCheckedOut": false,
	"bookingIsConfirmed": true,
	"customFields": [
  	{
    	"name": "Custom text field name",
    	"value": "text added by guest"
  	},
  	{
    	"name": "Custom checkbox unchecked",
    	"value": false
  	},
  	{
    	"name": "Custom checkbox checked",
    	"value": true
  	}
	],
	"rooms": [
  	{
    	"RoomTypeName": "Basic room",
    	"RoomTypeDescription": "Basic room",
    	"RoomName": "101",
    	"RoomId": 2,
    	"arrivalDate": "2024-06-01",
    	"departureDate": "2024-06-04",
    	"adults": 2,
    	"quantity": 3,
    	"price": 100,
    	"roomTotal": 300,
    	"guestName": null,
    	"comment": null,
    	"ledgerAccount": null
  	},
  	{
    	"RoomTypeName": "Fancy room",
    	"RoomTypeDescription": "Fancy room",
    	"RoomName": "182",
    	"RoomId": 83,
    	"arrivalDate": "2024-06-01",
    	"departureDate": "2024-06-04",
    	"adults": 2,
    	"quantity": 3,
    	"price": 100,
    	"roomTotal": 300,
    	"guestName": null,
    	"comment": null,
    	"ledgerAccount": null
  	}
	],
	"additionalItems": [
  	{
    	"description": "Breakfast",
    	"specificDate": null,
    	"quantity": 12,
    	"price": 20,
    	"itemTotal": 240,
    	"ledgerAccount": null
  	}
	],
	"bookedCategory": null,
	"currency": "EUR",
	"totalPrice": 840,
	"totalSurcharges": 84,
	"totalPriceIncludingSurcharges": 924,
	"payments": [],
	"invoices": [
  	{
    	"invoiceNumber": "41002",
    	"invoiceDate": "2024-06-01",
    	"dueDate": "2024-06-01",
    	"receiver": "Acme",
    	"address": [
      	"John Doe",
      	"Fancy street",
      	"York, NY 11-111",
      	"United States"
    	],
    	"roundingAmount": 0,
    	"invoiceTotal": 924,
    	"originInvoice": null,
    	"invoiceRows": [
      	{
        	"quantity": 3,
        	"price": 100,
        	"rowTotal": 300,
        	"ledgerAccount": "100",
        	"rowText": "Basic room",
        	"vatRate": 0,
        	"vatAmount": 0,
        	"bookingId": 26006
      	},
      	{
        	"quantity": 3,
        	"price": 100,
        	"rowTotal": 300,
        	"ledgerAccount": "100",
        	"rowText": "Fancy room",
        	"vatRate": 0,
        	"vatAmount": 0,
        	"bookingId": 26006
      	},
      	{
        	"quantity": 12,
        	"price": 20,
        	"rowTotal": 240,
        	"ledgerAccount": "200",
        	"rowText": "Breakfast",
        	"vatRate": 0,
        	"vatAmount": 0,
        	"bookingId": 26006
      	},
      	{
        	"quantity": 1,
        	"price": 84,
        	"rowTotal": 84,
        	"ledgerAccount": "300",
        	"rowText": "surcharge",
        	"vatRate": 0,
        	"vatAmount": 0,
        	"bookingId": 26006
      	}
    	],
    	"payments": [
      	{
        	"paymentId": 28,
        	"createdAt": "2024-05-31T12:15:09+00:00",
        	"valueDate": "2024-06-01",
        	"amount": 924,
        	"ledgerAccount": "3606",
        	"paymentReference": null,
        	"comment": null
      	}
    	]
  	}
	],
	"--DEPRECATED--": "The fields callbackId, generatedTime, bookingIsProvisional, bookingProvisionalId WILL BE REMOVED after 2024-09-01",
	"callbackId": 1,
	"generatedTime": "2024-05-31T12:15:23+00:00",
	"bookingIsProvisional": false,
	"bookingProvisionalId": null
}

För frågor eller ytterligare hjälp, kontakta vårt supportteam.