Du kan anpassa alla delar av designen och även ta bort element från bokningsformuläret. Du behöver ha grundläggande kunskaper om CSS för att kunna använda den här funktionen.

1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär och klicka på ”Redigera” på det bokningsformulär du vill anpassa.
2. Välj fliken ”Anpassad CSS”.
3. När du har lagt till din anpassade CSS klickar du på ”Spara CSS”.

Bra metoder för att anpassa CSS

Översikt

För att göra det lättare för dig att anpassa din CSS har vi tillhandahållit specifika klasser för markeringens allmänna strukturen och ordning. Främst på vanliga element som `div` eller `span` för att ge ytterligare kontext. Vi använder BEM (Block, Element, Modifier) namnkonvention som bas.

Grundläggande BEM-struktur

Name Description Example
.block { } .block represents the higher level of an abstraction or component. .page-results
.block__element { } .block__element represents a descendant of .block that helps form .block as a whole. .page-results__card-items
.block–modifier { } .block–modifier represents a different state or version of .block. .page-results__card-items–unit

I de flesta fall bör detta vara tillräckligt för att du ska kunna tillämpa din anpassade din CSS. Vi rekommenderar inte att du använder “ID-selectors” eller andra klassväljare (till exempel de som börjar med js- eller sirvoy-), eftersom dessa inte är avsedda för formgivningsändamål och kan komma att ändras.