Kan vi lägga till avgifter ovanpå de priser som visas?

Avgifter kan läggas till ovanpå de rumspriser som visas. Gå till Inställningar->Betalning & fakturering->Procentuella tillägg och klicka på ”Redigera”. Om …

Visa moms på pdf-filer med bokningsinformation

Gå till Inställningar->Betalning & fakturering->Fakturering i Sirvoy och aktivera inställningen ”Visa moms på bokningsspecifikationerna”. Men pdf-filer med bokningsinformation är inte …

Procentuella tillägg på priset för anslutna säljkanaler

Om ni har ställt in procentuella tillägg i Sirvoy (se relaterad artikel) och önskar använda dessa för era kanalanslutningar, ska …