Importera befintliga bokningar när ni ansluter till Booking.com

Era aktuella bokningar på Booking.com ska inte importeras manuellt till ert Sirvoy-konto. Istället kommer era redan befintliga framtida bokningar på …

Kan man importera befintliga bokningar till Sirvoy?

Ja, vi kan importera alla era befintliga bokningar till Sirvoy helt utan kostnad om ni förser oss med en korrekt …