Skapa en rumstyp som ”Alias” (kopia)

Rumstyper som skapas som ”Alias” gör det möjligt att skapa kopior av befintliga rumstyper. Dessa kopior kommer att dela på …

Skapa ett paketerbjudande

Låt oss säga att ni har en rumstyp som heter ”Enkelrum” men så vill ni också erbjuda samma rum som …

Hur man mappar rumstyper mellan Sirvoy och säljkanaler

Innan en ny anslutning till en säljkanal kan aktiveras måste ni mappa rumstyperna. Det innebär att ni beskriver vilka rumstyper …

Måste vi mappa alla priser?

För varje rumstyp i kanalen måste åtminstone en av prisplanerna mappas, vanligtvis ”Standard rate”. Om ni väljer att inte mappa …

Sälja samma fysiska rum i olika rumstyper på bokningskanaler

Bokningskanaler som använder både rumstyper och prisplaner, som booking.com, är medvetna om att de olika prisplanerna faktiskt delar samma grupp …

Stöder Sirvoy flera priser för rumstyper?

Många kanaler, inklusive Booking.com och Expedia, tillåter att man har flera priser för sina rumstyper. Till exempel ”sista minuten”, ”minst …