Booking.com Outage – Resolved

The Booking.com outage has now been resolved. The outage lasted for two hours, between 2018-10-27 23.00 UTC and 2018-10-28 01.00 …

Expedia Outage – Resolved

The Expedia outage has now been resolved. Please be aware that bookings made in Expedia during the outage will not …

Nedsatt funktion i utskick av sms – Löst

Avbrottet som orsakade att sms inte kunde levereras har nu lösts. Detta orsakades av ett tillfälligt fel på vår sms-leverantörs …

Viktigt: Planerat systemunderhåll den 16:e september 2018

För att kunna förbättra diftsäkerhet och tillförlitlighet har vi schemalagt underhåll av Sirvoys servrar. Detta kommer att resultera till ett …

Booking.com Outage – Resolved

The Booking.com outage has now been resolved. There were two short outages on 2018-09-04. The first lasted 32 minutes between 08:36 …

Viktig information gällande e-post

Till alla kunder: OBS! En bugg har upptäckts som påverkar alla kunder. Det är troligt att inte alla e-postmeddelanden som …

Systemuppdatering: gamla lösenord kommer att upphöra

OBS! Alla lösenord som inte ändrats under de senaste två veckorna kommer att sluta fungera från 23 maj 08:00 UTC …

Uppdaterade användarvillkor

Sirvoy har nyligen uppdateras sina användarvillkor och de uppdaterade villkoren hittas här. Dessa förändringar speglar den nya lagstiftningen som träder …