Varför är det svårt att hitta erfaren personal i hotellbranschen?

17 juli 2021 18:24 CEST

Över hela världen öppnas äntligen dörren för besöksnäringen igen, om än försiktigt. Minskade restriktioner och ökad vaccinering gör att många planerar för fullt för en sommarsemester, antingen utomlands eller på hemmaplan. Detta leder till att många verksamheter nu har fullt upp med att rekrytera ny personal efter att många fick lämna under pandemin. Enbart i USA ökade antalet anställda i besöksnäringen under maj månad med 292 000 personer, enligt Bureau of Labor Statistics.

Med fler och fler verksamheter som öppnar igen blir det uppenbart att en ny kris växer fram, en kris som i högsta grad påverkar branschen. Stor brist på erfaren personal gör att hotellägare kämpar för att rekrytera och det  är inget lokalt problem utan det kommer in rapporter om att situationen är likadan över hela världen.

Hur blev det så här?

Det har beskrivits som den perfekta stormen. I en bransch som många gånger kännetecknas av låga löner och långa arbetsdagar gav pandemin en möjlighet för många att omskola sig för att öka sin trygghet på arbetsmarknaden, eller ta del av statligt stöd. Problemet har också förvärrats av att utländsk arbetskraft återvänt till sina hemländer. För att kompensera för bristen på arbetskraft har befintlig personal arbetat längre dagar. Det kan i sin tur ha lett till ett missnöje som resulterat i ytterligare förluster. Rapporter visar att långa arbetsdagar i kombination med att bära ansiktsmask och hela tiden tänka på social distansering har haft ett högt pris.

Ett annat problem verkar vara att ökningen av distansarbeten, som har accelererat under pandemin, lockar den yngre generationen som föredrar en mer flexibel arbetstid. Det här är samma generation som vanligtvis utgör en stor andel av de anställda inom besöksnäringen. Det är lätt att se hur kombinationen av dessa faktorer slår hårt.

Det har beskrivits som den perfekta stormen.

På många håll kräver därför aktörer i branschen, som redan drabbats svårt ekonomiskt, ytterligare ekonomiskt stöd och bättre utbildningsmöjligheter för att locka personal. I många fall har hotell tvingats höja lönerna och erbjuda bonusar för nyanställda.

Vad kan jag göra för att locka rätt personal?

Om du upplever några av de problem som nämns i artikeln finns det en del saker du kan göra för att locka till dig nya talanger.

  • Erbjud kurser, lokalt och på distans, som ger personal möjlighet till fortbildning. Under dessa svåra tider står anställda inför en osäker framtid och det är viktigt att de känner att du är villig att investera i dem.
  • Uppmuntra din personal att ge tips om andra personer att anställa. Att ha en vän eller mentor betyder ofta att nya är mer benägna att stanna längre och prestera bättre.
  • I många länder har utbildad och erfaren hotellpersonal lagts till i myndigheternas listor över behovsyrken. Det kan vara värt att höra av sig till myndigheter för att kolla upp om det finns sådana större resurspooler, för att locka personal från dessa länder.
  • Kontakta utbildningscenter eller högskolor och berätta om lediga platser och informera om hur nyutexaminerade kan utvecklas hos dig.