Tillgänglighetsförklaring för Sirvoys bokningsformulär och Sirvoy Simple Website.

Detta är en tillgänglighetsförklaring från Sirvoy Ltd.

Åtgärder för att göra webbinnehållet mer tillgängligt.

För att säkerställa tillgängligheten i Sirvoys bokningsformulär och på Sirvoy Simple Website har Sirvoy Ltd. vidtagit följande åtgärder:

 • Inkludera tillgänglighet i alla interna policyer.
 • Integrera tillgänglighet i rutinerna för inköp.
 • Anställa en tillgänglighetsansvarig och/eller en ombudsperson.
 • Ge vår personal fortlöpande utbildning i tillgänglighet.

Status för uppfyllande

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar krav för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Den definierar tre nivåer av uppfyllande: Nivå A, nivå AA och nivå AAA. Sirvoys bokningsformulär och Sirvoy Simple Website uppfyller delvis WCAG 2.1 nivå AA. Delvis uppfyllande innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med standarden för tillgänglighet.

Feedback

Vi välkomnar din feedback angående tillgängligheten i Sirvoys bokningsformulär och på Sirvoy Simple Website. Meddela oss gärna om du stöter på hinder för tillgänglighet på någon av dessa.

Kontakta oss:

 • Telefon: Sverige +46 40 606 08 38 eller globalt 
 • E-post: support@sirvoy.com
 • Postadress: Sirvoy Ltd. 13 Upper Baggot Street, Dublin, Irland
 • Twitter: @sirvoyfrontdesk

Vi försöker svara på feedback inom 5 arbetsdagar.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälpmedel

Sirvoys bokningsformulär och Sirvoy Simple Website är utformade för att vara kompatibla med de två senaste huvudversionerna av vanliga webbläsare (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Chrome för Android, Safari för iOS och Samsung Internet).

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten när det gäller Sirvoys bokningsformulär och Sirvoy Simple Website är beroende av följande teknik för att fungera med den särskilda kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedel eller plugins som är installerade på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Dessa tekniker hjälper till att säkerställa uppfyllelse av de standarder som används för tillgänglighet.

Begränsningar och alternativ

Trots att vi gör vårt bästa för att säkerställa tillgängligheten i Sirvoys bokningsformulär och på  Sirvoy Simple Website kan det finnas vissa begränsningar. Nedan beskrivs några kända begränsningar och möjliga lösningar. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns med i listan.

Kända begränsningar:

 1. Bildgallerifunktionen: Tangentbordsnavigering kanske inte fungerar som förväntat eftersom bildgalleriet är beroende av en komponent från en tredje part. Vi arbetar på att lösa detta tillsammans med tredjepartsleverantören. Du får gärna rapportera problem och föreslå hur det bör fungera.
 2. Bildgallerifunktionen: Bilderna kanske saknar textalternativ eftersom vi för närvarande inte kräver att hotellen ska tillhandahålla sådana. Vi arbetar på lösningar för att förbättra den här funktionen.

Metod för bedömning

Sirvoy Ltd. har bedömt tillgängligheten i Sirvoys bokningsformulär och på Sirvoy Simple Website genom:

 • Egen utvärdering
 • Extern utvärdering

Formellt godkännande av denna tillgänglighetsförklaring

Den här tillgänglighetsförklaringen har godkänts av:

Sirvoy Product Department, Sirvoy Ltd.