Integritetspolicy

Integritetspolicy

Gäller från 15 mars 2021

VIKTIGT: GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ELLER FÖRSE OSS MED PERSONUPPGIFTER GER NI ERT OFÖRBEHÅLLSAMMA SAMTYCKE TILL ATT ALLA PERSONUPPGIFTER SOM NI ANGER FÅR BEHANDLAS AV OSS PÅ DET SÄTT OCH FÖR DET SYFTE SOM BESKRIVS I FÖLJANDE INTEGRITETSPOLICY OCH ENLIGT GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER FÖR PERSONUPPGIFTER.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter som Sirvoy Ltd, ett företag registrerat på Irland (”Sirvoy”), samlar in från er eller som ni ger till Sirvoy regleras av denna policy, närhelst Sirvoy fungerar som personuppgiftsansvarig.

Varje gång Sirvoy agerar på uppdrag av ett hotell eller en liknande anläggning ska anläggningen vara personuppgiftsansvarig och ansvarig för att fastställa syftet och medlen för vilka personuppgifter behandlas, och denna policy gäller då endast om det är relevant för Sirvoys roll som personuppgiftsbiträde.

Säkerhet

Sirvoy tar datasäkerhet och er integritet på allvar. Vi har relevanta organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda er personliga information och hålla den konfidentiell.

Användning av personuppgifter

Sirvoy kommer endast att samla in, lagra och använda era personuppgifter för de ändamål som ni skickade in det till, och vi behåller uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för dessa ändamål eller för andra legitima syften som kan gälla. Sådana syften kan innefatta att skapa och underhålla servicekonton, men även relaterade ändamål, som att förbättra den tillhandahållna tjänsten, kommunicera relevant information och upprätthålla systemets säkerhet. Sirvoy litar på att ni ser till att era personuppgifter är fullständiga, korrekta och aktuella. Vänligen informera Sirvoy omedelbart om ändringar eller felaktigheter i era personuppgifter.

Överföring av data utomlands eller till tredje part

Alla Personuppgiftsbiträden och tredje parter som Sirvoy använder för att behandla era personuppgifter är skyldiga att respektera sekretessen för er information (se lista över underbiträden). Personuppgifter behandlas endast utanför EU/EES om det finns tillräcklig skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller om andra lämpliga säkerhetsåtgärder existerar. Sirvoy överför bara personuppgifter till mottagare som erbjuder ett tillräckligt dataskydd.

Era rättigheter

Ni har rätt att begära ut information om insamling och användning av era personuppgifter samt rätt att begära tillgång till, blockering, korrigering eller radering av era personuppgifter. Ni har rätt att begära att Sirvoy slutar hantera era personuppgifter. Sirvoy kommer att respektera er begäran såvida inte behandlingen krävs enligt lag eller om uppgifterna bör sparas av andra berättigade skäl. Där Sirvoy använder era personuppgifter på grundval av ert samtycke har ni rätt att återkalla det samtycket när som helst med förbehåll för tillämplig lag. När Sirvoy behandlar era personuppgifter baserat på en berättigad orsak eller allmänintresse har ni rätten att när som helst invända mot den användningen av era personuppgifter med förbehåll för tillämplig lag.

Cookies och liknande tekniker

Sirvoy använder information från webbplatskakor insamlade av oss själva och tredje part för att förbättra webbplatsens upplevelse och säkerheten för produkten. Genom att använda vår hemsida godkänner ni användningen av cookies och liknande tekniker. Om ni vill ta bort dem kan ni hantera detta genom inställningarna i er webbläsare. Observera att utan cookies kan ni inte fullt ut använda alla funktioner på vår webbplats.

Policyändringar

På grund av pågående förändringar av våra tjänster, samt ändringar i lagen och teknikens natur, kan vår datapolicy ändras från tid till annan. Sådana förändringar kommer att publiceras på denna sida.