Integritetspolicy

Gäller från 1 november 2018

VIKTIGT: GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER FÖRSE OSS MED PERSONUPPGIFTER GER NI ERT OFÖRBEHÅLLSAMMA SAMTYCKE TILL ATT ALLA PERSONUPPGIFTER SOM NI ANGER FÅR BEHANDLAS AV OSS PÅ DET SÄTT OCH FÖR DET SYFTE SOM BESKRIVS I FÖLJANDE INTEGRITETSPOLICY OCH ENLIGT GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER FÖR PERSONUPPGIFTER.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter som Sirvoy Ltd, ett företag registrerat på Irland (”Sirvoy”), samlar in från er eller som ni ger till Sirvoy ska regleras av denna policy, närhelst Sirvoy fungerar som Personuppgiftsansvarig.

När Sirvoy agerar på uppdrag av ett hotell eller en liknande anläggning ska anläggningen vara Personuppgiftsansvarig och ansvarig för att fastställa syftet och medlen för vilka personuppgifter behandlas, och denna policy gäller då endast om det är relevant för Sirvoys roll som Personuppgiftsbiträde.

Säkerhet

Sirvoy ser väldigt seriöst på datasäkerhet och er integritet. Vi har relevanta organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda er personliga information och hålla den konfidentiell.

Användning av personuppgifter

Sirvoy kommer endast att samla in, lagra och använda era personuppgifter för de ändamål som ni skickade in det till, och vi behåller uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för dessa ändamål eller för andra legitima syften som kan gälla. Sådana ändamål kan innefatta att skapa och underhålla servicekonton, men även relaterade ändamål, som att förbättra den tillhandahållna tjänsten, kommunicera relevant information och upprätthålla systemets säkerhet.

Överföring av data utanför EU eller till tredje part

Alla Personuppgiftsbiträden och tredje parter vi använder för att behandla era personuppgifter är skyldiga att respektera sekretessen för er information. Personuppgifter kommer endast att behandlas utanför EU/EES om det finns tillräcklig skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller om andra lämpliga säkerhetsåtgärder existerar.

Era rättigheter

Ni har rätt att begära information om insamling och användning av era personuppgifter samt rätt att begära tillgång till, blockera, korrigera eller radera era personuppgifter. Ni kan också invända mot behandlingen och begära att Sirvoy slutar behandla era personuppgifter. Sirvoy kommer att respektera er begäran såvida inte behandlingen krävs enligt lag eller om uppgifterna kan sparas av andra legitima skäl.

Cookies och liknande tekniker

Sirvoy kommer att använda information från webbplatskakor insamlade av oss själva och tredje part för att förbättra webbplatsens upplevelse och säkerhet för produkten. Genom att använda vår hemsida godkänner ni användningen av cookies och liknande tekniker. Om ni vill ta bort dem kan ni hantera detta genom inställningarna i er webbläsare. Observera att utan cookies kan ni inte fullt ut använda alla våra webbplatsfunktioner.

Policyändringar

På grund av pågående förändringar av våra tjänster, samt ändringar i lagen och teknikens natur, kan vår datapolicy ändras från tid till annan. Eventuella förändringar kommer att läggas ut på denna sida.